تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 185
تعداد نویسندگان 432
تعداد مشاهده مقاله 305,789
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 256,098
نسبت مشاهده بر مقاله 1652.91
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1384.31
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,487
تعداد مقالات رد شده 1,172
درصد عدم پذیرش 79
تعداد مقالات پذیرفته شده 176
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 305
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 68

نشریه علمی «مدیریت برند»

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است 

                                   این نشریه دارای تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی بازاریابی ایران  می باشد.

  COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

نوع نشریه: علمی

تناوب انتشار: فصلنامه

سال آغاز انتشار: 93

وضعیت انتشار: الکترونیکی

رتبه در وزارت علوم : ب

زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود

نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناش و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

 هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال قبل از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

    ارسال فایل مشابهت یابی شده الزامی ایست

 نویسندگانی که مقالات آنها از سال 99 به بعد در فصل نامه چاپ میشود، ملزم به تهیه چکیده مبسوط انگلیسی میباشند

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

                                     فلوچارت مراحل داوری و پذیرش مقالات در مجله مدیریت برند

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان