نشریه علمی «مدیریت برند»

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است 

 

 نشریه مدیریت برند هزینه ای بابت داوری و  چاپ مقاله از نویسنده (نویسندگان ) دریافت نمی کند.

کلیه هزینه ها از طرف صاحب امتیاز (دانشگاه الزهرا) پرداخت می شود.

کلیه هزینه ها توسط سازمان صاحب امتیاز پرداخت می شود.

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

شماره جاری: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1397، صفحه 7-216 

2. طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

صفحه 41-84

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ زهرا برادران سرخابی؛ کامبیز حیدرزاده


4. تأثیر اثربخشی تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ

صفحه 107-140

مجید اسماعیل پور؛ حمید ایزدی؛ سلیمه افراخته؛ فاطمه زاهدی