تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 225
تعداد نویسندگان 517
تعداد مشاهده مقاله 553,140
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 351,055
نسبت مشاهده بر مقاله 2458.4
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1560.24
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,698
تعداد مقالات رد شده 1,333
درصد عدم پذیرش 79
تعداد مقالات پذیرفته شده 212
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 293
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 67

فصلنامه علمی «مدیریت برند»

اخذ رتبه Q1   در سال 1400 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

اخذ رتبه الف در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم تحقیقات وفناوری 

اخذ رتبه الف  در ارزیابی سال 1401 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  این نشریه دارای تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی بازاریابی ایران  می باشد.


این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.


نوع نشریه: علمی

تناوب انتشار: فصلنامه

سال آغاز انتشار: 93

وضعیت انتشار: الکترونیکی

           زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود

نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناش و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

 هزینه دریافت مقاله:  2/500/000 ریال که هنگام ارسال مقاله به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله:   5/500/000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

    ارسال فایل مشابهت یابی شده الزامی ایست

 نویسندگانی که مقالات آنها از سال 99 به بعد در فصل نامه چاپ میشود، ملزم به تهیه چکیده مبسوط انگلیسی میباشند

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

                                     فلوچارت مراحل داوری و پذیرش مقالات در مجله مدیریت برند

شماره جاری: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 35، آبان 1402، صفحه 1-284 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی ویراستار
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان