تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 228
تعداد نویسندگان 525
تعداد مشاهده مقاله 566,136
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 363,971
نسبت مشاهده بر مقاله 2483.05
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1596.36
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,744
تعداد مقالات رد شده 1,362
درصد عدم پذیرش 78
تعداد مقالات پذیرفته شده 221
درصد پذیرش 13
زمان پذیرش (روز) 291
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 67

فصلنامه علمی «مدیریت برند»

اخذ رتبه Q1   در سال 1400 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

اخذ رتبه الف در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم تحقیقات وفناوری 

اخذ رتبه الف  در ارزیابی سال 1401 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  این نشریه دارای تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی بازاریابی ایران  می باشد.


این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.


نوع نشریه: علمی

تناوب انتشار: فصلنامه

سال آغاز انتشار: 93

وضعیت انتشار: الکترونیکی

           زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود

نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناش و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

 هزینه دریافت مقاله:  2/500/000 ریال که هنگام ارسال مقاله به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله:   5/500/000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

    ارسال فایل مشابهت یابی شده الزامی ایست

 نویسندگانی که مقالات آنها از سال 99 به بعد در فصل نامه چاپ میشود، ملزم به تهیه چکیده مبسوط انگلیسی میباشند

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

                                     فلوچارت مراحل داوری و پذیرش مقالات در مجله مدیریت برند

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1403 

مقاله پژوهشی

استعاره‌ های تصویری در تبلیغات: تحلیل کتاب سنجی و مصورسازی

10.22051/bmr.2024.45061.2515

آیدا شیوا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ میراحمد امیرشاهی؛ محمدرحیم اسفیدانی


تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی مدیریت برند طی دوره 9 ساله (1401-1393)

10.22051/bmr.2024.44006.2474

پیام پاسلاری؛ علی شفیعی؛ سعید قریشوندی؛ حسام الدین کمال زاده تختی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی ویراستار
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان