راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله برای مجله «مدیریت برند» دانشگاه الزهرا (س)

 

 " نویسنده مسئول مقاله باید حتما عضو هیات علمی دانشگاه باشد"

 

چکیده (قلم B Nazanin اندازه pt 12سیاه و بدون فاصله با قبل و بعد)

در چکیده انتظار می‌رود نویسندگان محترم در یک پاراگراف تا 175 کلمه و به‌صورت سرراست، هدف، روش و دستاوردهای پژوهش را بیان کنند. لطفا از ارائه زیرنویس و ذکر مراجع در چکیده خودداری کنید. عنوان چکیده با قلم BNazanin به اندازه 12 pt سیاه و متن چکیده با همین قلم به‌صورت معمولی و مورب و بدون فاصله است. قلم‌های انگلیسی، Calibri و یک اندازه کوچکتر است.

 

واژگان کلیدی:  مجله مدیریت برند، راهنمای نگارش، قالب مقاله

 

1-  مقدمه (B Nazanin، pt 13 و سیاه)

این راهنما برای کمک به پژوهشگران و نویسندگان در آماده کردن نسخه مناسب مقاله برای ارسال به مجله «مدیریت برند» تهیه شده تا تمامی مقاله‌ها با ساختاری یکسان و هماهنگ چاپ شوند. رعایت نکته‌های عنوان شده در این راهنما سبب می‌شود تا فرایند ویرایش و داوری مقالات و نیز آماده‌سازی برای چاپ سریع‌تر صورت گیرد و نیازی به بازگرداندن مقاله به نویسنده برای اصلاح نباشد. از این رو، از نویسندگان محترم

درخواست می‌شود تا تمامی بخش‌های این راهنما را مطالعه و بر مقاله خود اعمال کنند.

متن مقاله با قلم B Nazanin به اندازه pt 13 و به‌صورت معمولی خواهد بود. بین پاراگراف‌های مقاله فاصله وجود ندارد و فاصله هر خط تکی[1] است. قبل از هر عنوان یا زیرعنوان، یک خط فاصله انداخته شود.

 

2-  دستورالعمل تهیه فایل‌های مقاله

مقاله‌های ارسالی لازم است در نرم‌افزار مایکروسافت ورد[2] نسخه 2007 و با قالب docx آماده و ارسال شوند. نویسندگانی که از نسخه 2010 استفاده می‌کنند، لازم است شکل‌های احتمالی مقاله خود را که با این نرم‌افزار تهیه شده‌، حتما به‌صورت سازگار با نسخه 2007 ارسال کنند.

هر مقاله باید دو فایل عنوان مقاله و متن مقاله را در بربگیرد.

 

2-1-        تهیه فایل عنوان مقاله (عنوان سطح دوم: B Nazanin به اندازه pt 13، سیاه(

فایل عنوان مقاله، عنوان نویسندگان، چکیده، واژگان کلیدی و اطلاعات نویسنده مسئول را (به‌صورت زیرنویس) دربرمی‌گیرد. شکل 1، قالب لازم را نشان می‌دهد.

 

2-2-       تهیه فایل متن مقاله

در فایل متن مقاله به هیچ‌عنوان نام نویسنده را وارد نکنید. این فایل دارای عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، و بخش‌های مقاله است. عنوان و ترتیب بخش‌های مقاله بهتر است از این قرار باشد: 1- مقدمه، 2- پیشینه پژوهش، 3- روش پژوهش، 4- یافته‌های پژوهش، 5- بحث، 6- نتیجه‌گیری و در انتها مراجع پژوهش قید شود. در برخی پژوهش‌ها این امکان وجود دارد که بحث و نتیجه‌گیری در یک عنوان ارائه شود. نویسندگان محترم دقت داشته باشند در صورتی‌که هدف مقاله توسعه مدل است، توسعه جداگانه هر فرضیه در این مجله اهمیت دارد.

همچنین در تهیه مقاله، نویسندگان موارد زیر را لحاظ کنند:

-         حداکثر تعداد صفحه‌های متن مقاله شامل تمامی بخش‌های مقاله به قالب نگارشی که در عنوان بعدی بیان می‌شود، نباید بیش از 25 صفحه باشد. همچنین از ارائه هرگونه پیوست در مقاله خودداری شود.

-         واژگان انگلیسی، به‌صورت فارسی نگارش شود و در اولین ارجاع، واژه انگلیسی به‌صورت زیرنویس آورده شود. این قاعده، در زمینه اسامی نرم‌افزارها نیز صدق می‌کند.

 

عنوان مقاله (B Yaghut اندازه pt 18و به رنگ سیاه، بدون فاصله و چپ‌چین)

نویسنده اول1*، نویسنده دوم2، نویسنده سوم3 (B Yaghut، pt 11  و سیاه؛ چپ‌چین)

 

چکیده (قلم B Nazanin اندازه pt 12 و به رنگ سیاه (

متن چکیده با قلم B Nazanin به اندازه  pt 12 و به‌صورت مورب باید باشد.

 

واژگان کلیدی: (مشابه عنوان چکیده برای عنوان واژگان کلیدی، نوع قلم واژگان کلیدی B Nazanin به اندازه 12 و معمولی خواهد بود. عنوان آن سیاه شود.)

 

--------------

1* مشخصات نویسنده اول: سمت، سازمان متبوع، ایمیل نویسنده مسئول (B Nazanin، pt 10)

2 مشخصات نویسنده دوم: سمت، سازمان متبوع

3 مشخصات نویسنده سوم: سمت، سازمان متبوع

شکل 1. قالب فایل عنوان مقاله (B Nazanin، pt 11، سیاه(

-         مخفف‌هایی که در متن آورده می‌شود، در اولین ارجاع،  نام کامل آورده شود و مخفف تنها در پرانتز قید شود. اگر مخفف به زبان انگلیسی است، زیرنویس آن نیز ارائه شود. در ارجاع‌های بعدی، تنها می‌تواند مخفف آورده شود. این قاعده در زمینه هر متغیر یا علامت دیگر به‌کار رفته در متن نیز صدق می‌کند.

-         ساختار مقاله بهتر است به‌گونه‌ای باشد که از ارائه عنوان‌های پس از سطح دوم خودداری شود.

 

2-3-      شکل و جدول

- شکل‌های مقاله باید خوانا باشد. اگر شکل‌ها از نرم‌افزارهای آماری در مقاله اضافه می‌شود، باید به خوانایی آن دقت شود. بهتر است از اضافه کردن شکل‌های غیرضروری خودداری شود. شکل‌هایی که خارج از مایکروسافت ورد تهیه می‌شود، باید به قالب گرافیکی قابل چاپ نیز ارائه شود.

- هر شکل‌ مقاله باید دارای عنوان در زیر شکل باشد و در متن مقاله به آن ارجاع شود. شکل‌ باید وسط‌چین باشد و از تنظیم رنگ پیش‌زمینه در شکل‌ها و نمودارها خودداری کنید. برای نمونه، می‌توانید به شکل 1 در این راهنما مراجعه کنید.

- برای تهیه جدول، بهتر است از مایکروسافت ورد استفاده شود و به‌گونه‌ای طراحی شود که در یک صفحه قرار گیرد. هر جدول دارای شماره و عنوانی در بالای جدول است و در متن مقاله باید به آن ارجاع شود. جداول حتما باید راست-به-چپ باشد. متن داخل جدول باید بر طبق اصول نگارش فارسی باشد و اعداد نیز باید فارسی تایپ شود. از به‌کار بردن نقطه به جای ممیز در اعداد اعشاری فارسی خودداری کنید.

- جدول باید وسط‌چین باشد و برای سلول‌های آن نیز از نظر عمودی، گزینه میانه انتخاب شده باشد. برای نمونه، می ‌توانید به جدولی که در این راهنما وجود دارد، مراجعه کنید.

- جهت جلوگیری از بهم ریختگی جدولها و اشکال حتما در کادر قرار داده شود.

 

2-4-       متغیرها، نشانه‌ها و فرمول‌ها

هر نوع متغیر و نشانه‌ای که در متن یا در جداول نتایح پژوهش به‌کار می‌رود، باید در متن و در اولین ارجاع معرفی شود.

برای مرتب‌سازی فرمول‌های ریاضی از جدول دوستونی با خطوط نامریی استفاده کنید. معادله در داخل سلول سمت چپ و شماره آن در داخل سلول سمت راست قرار می‌گیرد. بهتر است برای فرمول‌نویسی از Microsoft Equation استفاده شود.

 

2-5-       خلاصه قلم‌ها و سبک‌ها

در جدول 1، خلاصه قلم‌ها و فاصله‌های هر یک از بخش‌های مقاله آورده شده است. در هر بخش اگر نیاز به قلم انگلیسی بود، از قلم Calibri با 1 اندازه کوچک‌تر از قلم فارسی مرتبط استفاده کنید. البته در این راهنما، سبک‌های مورد نظر بر اساس قالب این مجله تعریف شده است و نویسندگان می‌توانند از سبک‌های ایجاد شده، بهره برند. برای دسترسی به سبک‌ها، به بخش سبک‌ها[3] در منوی بالایی مایکروسافت ورد، مراجعه کنید.

2-6-       روش مرجع‌دهی

استاندارد مرجع‌دهی در این ژورنال، APA[4] است. به‌هنگام ذکر مراجع در متن، نام‌های نویسندگان فارسی نوشته و در اولین ارجاع به‌صورت زیرنویس آورده شود. برای ذکر نام مقاله در متن، فقط نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار مقاله آورده شده و با کاما جدا می‌شود. نمونه‌هایی از ارجاع‌دهی در متن و تهیه فهرست مراجع در جدول 2 آورده شده است.

اگر متن از مقاله یا کتابی بدون تغییر برداشته می‌شود، پس از سال کاما بگذارید و شماره صفحه یا صفحات را اضافه کنید. متن هم باید در داخل گیومه قرار گیرد و مورب شود.

برای سبک کامل مرجع‌دهی بر طبق سبک APA، می‌توانید به راهنمای ذکر شده در کتابخانه دانشگاه کویینزلند مراجعه نموده یا به فایل تهیه شده از آن در قالب pdf در سایت مجله مدیریت برند مراجعه کنید.

 

جدول 1- خلاصه نوع و اندازه قلم در تدوین مقاله‌های فارسی

 

قلم

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Yaghut

18

سیاه

نام و نام خانوادگی

B Yaghut

11

معمولی

مشخصات نویسندگان

B Nazanin

10

مورب

عنوان بخش­ها (سطح 1 و 2)

B Nazanin

13

سیاه

عنوان زیر بخش­ها (سطح 3)

B Nazanin

12

سیاه

عنوان چکیده

B Nazanin

12

سیاه

متن چکیده

B Nazanin

12

مورب

واژه‌های کلیدی

B Nazanin

12

مورب

متن اصلی

B Nazanin

13

معمولی

زیر نویس فارسی

B Nazanin

10

معمولی

عنوان جدول‌ها و شکل‌ها

B Nazanin

11

سیاه

عنوان ستون­های جدول‌

B Nazanin

10

سیاه

متون سلول‌های جدول

B Nazanin

10

معمولی

مراجع فارسی

B Nazanin

12

معمولی

 

 

جدول 2- خلاصه نوع و اندازه قلم در تدوین مقاله‌های فارسی

نوع منبع

در داخل متن

در فهرست مراجع

مقاله فارسی و انگلیسی با دو نویسنده

(نام خانوادگی نویسنده‎ی اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال)

(نام خانوادگی نویسنده‎ی اول، حرف اول نام همان نویسنده. &  نام خانودگی نویسنده‎ی دوم، حرف اول نام نویسنده دوم. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه ، دوره (شماره)، صفحه شروع مقاله ـ صفحه پایان مقاله.

مقاله فارسی و انگلیسی با بیش از دو نویسنده

(نام خانوادگی نویسنده‎ی اول و همکاران، سال)

(نام خانوادگی نویسنده‎ی اول، حرف اول نام نویسنده اول.،  نام خانودگی نویسنده‎ی دوم، حرف اول نام نویسنده دوم، & نام خانوادگی نویسنده سوم، حرف اول نام نویسنده سوم[5]. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه ، دوره (شماره)، صفحه شروع مقاله ـ صفحه پایان مقاله.

نمونهی مقاله انگلیسی

(کوردلا و ایاناچی، 2010)[6]

Cordella, A. & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19, 52–66.

کتاب فارسی و انگلیسی

(نام خانوادگی نویسنده‎ی اول و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال، شماره صفحه یا صفحات)

نام خانوادگی نویسنده‎ی اول، حرف اول نام نویسنده  اول. و  نام خانودگی نویسنده‎ی دوم، حرف اول نام نویسنده دوم. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر:  ناشر.

 

3-              نکته‌های ویرایشی

در مجله «مدیریت برند» تاکید بر اصول نگارشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و رعایت دستور نگارش و دستور خط فارسی الزامی است. در نگارش مقاله‌ها تاکید بسیاری بر ساده‌نویسی و پرهیز از نگارش پیچیده و نیز درازنویسی توصیه می‌شود. بدیهی است که رعایت بهتر این موارد، سبب نیاز کمتر مقاله به ویرایش و تسریع در چاپ مقاله خواهد شد. برای نکته‌های نگارشی می‌توانید به راهنمای موجود در سایت یا دستور خط فارسی در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه کنید.

 

4-               حق تالیف و نشر

مجله «مدیریت برند» بر اصالت مقاله‌های دریافتی و نیز عدم بازنشر مقاله‌های پذیرفته شده در مجله‌های دیگر تاکید دارد. از این رو، نویسندگان با ارسال مقاله به این مجله، موارد زیر را می‌پذیرند:

-         این مقاله مستخرج از کارهای پژوهشی نویسنده یا نویسندگان محترم است و تمامی موارد ذکر شده در ادبیات تنها با ذکر مرجع و رعایت قوانین و اصول اخلاقی علمی در مقاله به‌کار رفته است.

-         این مقاله پیش از این در همایش‌ها یا مجلات علمی/غیرعلمی دیگر انتشار نیافته است.

-         نویسندگان تا زمان پایان فرایند ارزیابی داوری و مشخص شدن نتیجه داوری، قصد ارسال مقاله را به  مجلات یا همایش‌های دیگر ندارند.

-         نویسندگان مقالاتی که برای چاپ در این مجله پذیرفته شده را به مجلات یا همایش‌های دیگر ارسال نخواهند کرد.

-         نویسندگان با ارسال مقالاتی که دارای موردکاوی کاربردی در شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند، مجوز نام بردن از آنها در مقاله را دریافت کرده‌اند و هر گونه مسئولیت انتشار اسامی این شرکت‌ها و سازمان‌ها برعهده نویسنده یا نویسندگان محترم است.

در پایان خواهشمند است نکته‌های زیر را هنگام ارسال مقاله مد نظر داشته باشید:

1- چنانچه مقاله مستخرج از پایان  نامه یا رساله است، نام استاد/اساتید راهنما حتما باید به فهرست نویسندگان مقاله اضافه شود

2- چنانچه مقاله مستخرج از پایان  نامه یا رساله است، استاد راهنما باید نویسنده مسئول مقاله باشد

3- دانشجویان و اساتید دانشگاه مرجحا از ایمیل دانشگاهی خود استفاده کنند

4- چنانچه نویسنده مقاله ای در مراکز تحقیقاتی شرکتها و سازمانها مشغول به کار است، مرجحا از ایمیل سازمانی خود استفاده کند

5. منابع مقالات به  دو زبان انگلیسی و فارسی در پایان مقاله نوشته شود

6.ارسال فایل مشابهت بابی شده مقاله در کنار فایل اصل مقاله الزامی ایست.

7. ارسال حجم فایل مقاله بیشتر از 5 مگ نباشد.

 فرم تعهد اخلاقی نویسندگان را از اینجا دانلود کنید

فرم تالیف و افشای تعارض[1] Single

[2] Microsoft Word

[3] Styles

[4] American Psychological Association

[5] اگر بیش از چهار نویسنده بود، پس از نویسنده سوم، از «و همکاران» استفاده شود.

[6] Cordella & Iannacci