داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد احمدی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
آرمان احمدی زاد استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
بهاره اصانلو استادیار دانشگاه خوارزمی
اشکان الهیاری استاد دانشگاه
نبی اله الیاسی
میر احمد امیرشاهی
منیژه بحرینی‌زاد دانشگاه خلیج فارس
قاسم بخشنده دانشگاه آزاد اسلامی اهواز- مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت بازرگانی و کسب و کار
کبری بخشی زاده برج استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
وحید برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال-گروه مهندسی صنایع
مجتبی براری دانشگاه تهران
هادی بستام عضو هییت علمی موسسه آموزش عالی تابران
عسل بسیجی بازاریابی و مفاهیم بازار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا
علی بیاضی طهرابند دانشگاه تربیت مدرس
محمد جوادی دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
علیرضا حسن زاده دانشگاه تربیت مدرس
معصومه حسین زاده دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س)
منیژه حقیقی نسب دانشگاه الزهرا
کامبیز حیدرزاده دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
مهدی خادمی گراشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (نهاد ریاست جمهوری)
مریم خالقی بایگی دانشگاه شهید بهشتی
سهیلا خدامی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
آمنه خدیور هیات علمی دانشگاه الزهرا
فرشته خلیلی پالندی دانشگاه مازندران
مهدی دهقانی سلطانی بازاریابی و مفاهیم بازار، برند سازی استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
ایمان رئیسی
نسرین راضی برند سازی دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت.
زهرا رزمی برند سازی هیات علمی الزهرا
مهدی رسولی هیات علمی/پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
اصغر رشنودی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مینا رنجبرفرد دانشگاه الزهرا
ابراهیم زارع پور نصیرآبادی برند سازی عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
نگین سنگری
اسماعیل شاه طهماسبی استاد مدعو دانشگاه الزهرا، شهید بهشتی، تهران
الهه شهابی دانشگاه تهران
میثم شیرخدایی مازندران- بابلسر- خیابان شهید بهشتی - پردیس دانشگاه - دانشکده علوم اقتصادی و اداری
امیر صادقی استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
محمد طالاری دانشگاه حضرت معصومه (س)
سید محمد طباطبایی نسب یزد ، صفاییه، دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت
بهاره عابدین ارزش برند استادیار گروه مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
ابراهیم عباسی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) /تهران
ندا عبدالوند الزهرا
شهریار عزیزی گروه مدیریت بازرگانی - دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران
سیدمرتضی عظیم زاده برند در مدیریت ورزش دانشگاه فردوسی مشهد
امیر غفوریان شاگردی دانشیار دانشکده علوم اداری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
مسعود کرمی
محمد رضا کریمی علویجه تهران-اتوبان همت به سمت غرب-دهکده المپیک-دانشگاه علامه طباطبایی-دانشکده مدیریت-اتاق 206
الهام کشاورز مدیریت
آذر کفاش پور
پرویز کفچه عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
حمیدرضا کوشا مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع.
مجید محمدشفیعی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد محمودی دانشگاه
فاطمه مشکدانیان دانشگاه الزهرا
مریم نعمت الهی
نازیلا نیاکان دانشگاه الزهرا
عطاءاله هرندی ارزش برند استادیار گروه استراتژی و سیاست گذاری کسب و کار، دانشکده مدیریت کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ناصر یزدانی بازاریابی و مفاهیم بازار دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه مدیریت برند را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.