داوران

نام داور سمت / سازمان
محمدرضا ابراهیمی مدیر بازاریابی مدرس دانشگاه شهیدبهشتی
پری احدی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
محمد احمدی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
آرمان احمدی زاد استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
محسن ادبی دانشگاه
بهاره اصانلو استادیار دانشگاه خوارزمی
اشکان الهیاری استاد دانشگاه
میر احمد امیرشاهی
منیژه بحرینی‌زاد دانشگاه خلیج فارس
قاسم بخشنده دانشگاه آزاد اسلامی اهواز- مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت بازرگانی و کسب و کار
وحید برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال-گروه مهندسی صنایع
مجتبی براری دانشگاه تهران
عسل بسیجی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا
مریم بهرامی نسب -----
محمدرضا جعفرزاده دانشگاه آزاد واحد علوم داروئی
معصومه حبیبی تهران- خ ولیعصر- بالاتر از نیایش- خ سایه- پ 65- ط 4 موسسه مطالعات بین الملل انرژی
حامد حیدری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
کامبیز حیدرزاده دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
علیرضا حسن زاده دانشگاه تربیت مدرس
معصومه حسین زاده دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س)
منیژه حقیقی نسب مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
مهدی خادمی گراشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (نهاد ریاست جمهوری)
مریم خالقی بایگی دانشگاه شهید بهشتی
سهیلا خدامی
آمنه خدیور هیات علمی دانشگاه الزهرا
پرویز درگی
زهرا رزمی هیات علمی الزهرا
مهدی رسولی هیات علمی/پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مینا رنجبرفرد دانشگاه الزهرا
ایمان رئیسی
ناصر یزدانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
فاطمه سجادیان دانشگاه الزهرا
نگین سنگری
اسماعیل شاه طهماسبی دانشگاه تربیت مدرس
میثم شیرخدایی مازندران- بابلسر- خیابان شهید بهشتی - پردیس دانشگاه - دانشکده علوم اقتصادی و اداری
سیاوش صلواتیان دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما
سید محمد طباطبایی نسب یزد ، صفاییه، دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت
بهاره عابدین عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
ابراهیم عباسی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) /تهران
ندا عبدالوند الزهرا
شهریار عزیزی گروه مدیریت بازرگانی - دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران
امیر غفوریان شاگردی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
رضا قنبرزاده مدرس دانشگاه و مشاور بازاریابی
مسعود کرمی
محمد رضا کریمی علویجه تهران-اتوبان همت به سمت غرب-دهکده المپیک-دانشگاه علامه طباطبایی-دانشکده مدیریت-اتاق 206
آذر کفاش پور
پرویز کفچه عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
حمیدرضا کوشا مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع.
مجید محمدشفیعی هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد محمودی دانشگاه
فاطمه مشکدانیان دانشگاه الزهرا
ژاله معماری Tehran Iran
شهناز نایب زاده دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
نازیلا نیاکان دانشگاه الزهرا
مجید نیلی احمدآبادی
عطاءاله هرندی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی
الهام وحیدی نیا دانشجو/ دانشگاه الزهرا