موضوعات = بازاریابی و مفاهیم بازار
ارائه الگوی مدیریت سردرگمی مشتری در خدمات بیمه پژوهشی مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22051/bmr.2021.36775.2180

معصومه خلیل زاده طلاتپه؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی لموکی؛ علی اصغری صارم


استعاره‌ های تصویری در تبلیغات: تحلیل کتاب سنجی و مصورسازی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403

10.22051/bmr.2024.45061.2515

آیدا شیوا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ میراحمد امیرشاهی؛ محمدرحیم اسفیدانی


طرحواره نظری بازاریابی جوامع دور از وطن با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 125-160

10.22051/bmr.2024.42737.2444

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


مدل سازی مسئولیت اجتماعی در حوزه بازاریابی سبز محصولات ارگانیک با تاکید بر دلبستگی به برند

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 89-98

10.22051/bmr.2022.40551.2352

روزا طاعتی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علیپور درویشی؛ محمد طالقانی


شناسایی چارچوب انتخاب شریک اتحادهای ترفیع از طریق روش مرور نظام‌مند ادبیات

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 138-115

10.22051/bmr.2021.36086.2152

مریم پرچمی سرقین؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ محمدهادی صادق؛ مسعود کیماسی؛ شهریار عزیزی


تبیین عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در صنعت نان (موردمطالعه: گروه صنعتی نان سحر)

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 177-210

10.22051/bmr.2021.35890.2143

ستاره نیکیان؛ ابراهیم آلبونعیمی؛ لیلا آندرواژ


الگوی ناکامی خدمات در صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 13-52

10.22051/bmr.2020.30915.1978

نرگس صارمی؛ میراحمد امیرشاهی؛ مسعود کیماسی؛ کامبیز حیدرزاده


طراحی مدل وفاداری مشتریان سازمان تأمین اجتماعی با روش نظریه‌ داده بنیاد

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 84-45

10.22051/bmr.2021.37014.2190

محمد زاهدی پور؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ بهناز خدایاری؛ فریدون رهنمای رودپشتی


طراحی و تبیین الگوی بومی بازاریابی دیجیتال در سیستم بانکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 53-86

10.22051/bmr.2021.34831.2104

نیلوفر شافعیان؛ محمد آقایی؛ نادر غریب نواز؛ بهمن بنی مهد


رابطه بازی‌وارسازی و هم‌آفرینی برند با میانجی‌گری مدل کسب‌وکار پایدار در پلتفرم‌ها

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 87-127

10.22051/bmr.2021.34676.2100

شهرام خلیل نژاد؛ محدثه رضائیان آستانه؛ میلاد قنبری


تأثیر واکنش به تبلیغات نقطه خرید بر وفاداری به برند فروشگاهی با نقش میانجی خود پنداره مشتری

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 213-260

10.22051/bmr.2020.32321.2026

ناصر سیف اللهی؛ حسین رحیمی کلور؛ مصطفی شیرنژادمغانلو