موضوعات = برند سازی
اثر گذاری ابعاد انسان انگاری برند بر قصد خرید مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22051/bmr.2023.40336.2340

سهیلا خدامی؛ بهاره اصانلو؛ فاطمه صفری کلاچائی


پیشایندها و پسایندهای جهت‌گیری برند در بنگاه‌های کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22051/bmr.2023.44510.2492

اسداله کردنائیچ؛ محمدمهدی مظلومی شمالی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ hr_yazdani یزدانی


تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی مدیریت برند طی دوره 9 ساله (1401-1393)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403

10.22051/bmr.2024.44006.2474

پیام پاسلاری؛ علی شفیعی؛ سعید قریشوندی؛ حسام الدین کمال زاده تختی


طراحی مدل برندسازی کارفرما در مرکز آمار ایران با رویکرد آمیخته

دوره 10، شماره 3، آبان 1402، صفحه 221-262

10.22051/bmr.2022.38849.2291

کوثر شاکری؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست


توسعه یک مدل سه بعدی برای پیشایندها و پیامدهای مشارکت مصرف‌‌‌کنندگان با برندها در شبکه‌‌‌های اجتماعی: رویکرد تلفیقی

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 75-130

10.22051/bmr.2022.40331.2341

فرشته راستی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ مجتبی پوررضایی


عوامل موثر بر شکل گیری فرهنگ برند در کشت و صنعت مغان

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 177-208

10.22051/bmr.2023.41739.2392

بهروز اسکندرپور؛ رضا رسولی؛ سید محسن موسوی؛ سمیه صائب نیا


پیشایندها و پیامدهای برندسازی دانشگاهی: فراترکیب نظریه‌سازِ یافته‌های پژوهشی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 66-110

10.22051/bmr.2022.37939.2239

مصطفی یزدی جوشقانی؛ قاسم سلیمی؛ مهدی محمدی؛ جعفر ترک زاده؛ ابوالقاسم ابراهیمی


طراحی الگوی برندسازی شخصی کارمند در صنعت بیمه ایران با روش داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 139-179

10.22051/bmr.2021.36934.2186

فرشید خمویی؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ حسین نوروزی


فرایند برندسازی شخصی در صنایع فناوری اطلاعات

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 187-214

10.22051/bmr.2021.36053.2156

کلارا شیخ آقایی؛ علیرضا روستا؛ عبداله نعامی


تاثیر آگاهی و تجربه برند مقصد بر هویت‌یابی برند مقصد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 103-106

10.22051/bmr.2021.36903.2183

ریحانه السادات بخشایش؛ مجید محمدشفیعی؛ علی کاظمی


تدوین الگوی رقابت‌پذیری برند خرده‌فروشی با رویکرد داده بنیاد

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 44-15

10.22051/bmr.2021.35199.2116

محمد نورانی کوتنایی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ مجید محمدشفیعی


شناسایی بحران برند ناشی از رسوایی امنیت غذایی با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 198-147

10.22051/bmr.2021.35330.2121

سارا حمیدی؛ کریم حمدی؛ محمدحسن بهزادی


طراحی مدل اعتلای برند مقصد گردشگری با رویکرد نظریه داده بنیاد مطالعه موردی استان فارس

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 16-49

10.22051/bmr.2021.34209.2086

اعظم میرسلیمانی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ منیژه حقیقی نسب؛ آمنه خدیور؛ مهدی ابراهیمی


توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 57-108

10.22051/bmr.2021.35868.2140

محمد غفاری؛ حسین معینی؛ ابوالفضل گودرزی؛ مهدی فرمانی


تحلیل پاسخ مغز به برندهای چای داخلی با رویکرد بازاریابی عصبی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 189-232

10.22051/bmr.2021.34633.2125

مهدی فدایی اشکیکی؛ مهدی همایون فر؛ دانیال صابر سمیعی؛ فاطمه بلگوری


فهم فرآیند شکل‌گیری برند هراسی در بین مشتریان شرکت‌های بیمه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 119-156

10.22051/bmr.2021.34408.2091

محمد ایدی؛ اردشیر شیری؛ شکوفه مامی