بررسی تاثیر تجربه نوستالژیک برند، رضایت برند و بازاریابی پایدار بر عشق برند و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 مازندران- بابلسر- خیابان شهید بهشتی - پردیس دانشگاه - دانشکده علوم اقتصادی و اداری

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

 
پژوهش حاضر به بررسی پیشایندها و پیامدهای عشق برند که یک موضوع نوظهور است می­پردازد. با آنکه دهه­ها از بررسی نوع نگرش مصرف­کنندگان به برندها و اثرات آن بر رفتار مصرف­کنندگان می­گذرد، اما در طول چند سال اخیر روند پژوهش­ها به سمتی حرکت کرده است که بسیاری از این پژوهش­ها میزان شیفتگی مصرف­کنندگان و به عبارتی بهتر، عشق مصرف­کنندگان به برند را کانون توجه خود قرار داده­اند. پژوهش حاضر باتوجه به هدف، کاربردی، و از نظر گردآوری داده­ها، جزو پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مصرف­کنندگان گوشی تلفن همراه اپل در شهرستان قائمشهر می­باشد. برای جمع­آوری داده­ها تعداد 400 پرسشنامه توزیع شد، اطلاعات جمع­آوری شده از طریق نرم­افزار SPSS22و PLS2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آنند که رضایت برند و تجربه نوستالژیک برند، بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین عشق برند، بر تعامل فعال، خرید آنی، تبلیغات توصیه­ای و وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effect of Nostalgic Brand Experience, Brand Satisfaction, and sustainable Marketing on Brand Love and its Consequences

نویسندگان [English]

  • Soheil Nnejat 1
  • meisam Shirkhodaei 2
  • Hosein Bahmani Tabrizi 3
1 PhD candidate of Business Management, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 university of Mazandaran
3 MSc., Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract: Despite several decades of study of the attitudes of customers toward the brand and its effects on customer behavior, in recent year's research has mainly focused on the level of customer enthusiasm and brand love. This paper explores the antecedents and consequences of brand love which is an emerging concept. The purpose of the present research is an applied one, and in terms of collecting data, the research is a descriptive and correlation type, and a perfect structural equation modeling. The statistical population of this research includes all mobile phone users in Qaemshahr city. A total of 400 questionnaires were distributed for data collection. Data were analyzed by using SPSS and SmartPLS software. The results show that Nostalgic Brand Experience and Brand Satisfaction have a positive and significant effect on Brand Love. In addition, Brand Love has a positive and significant effect on Active Engagement, Impulse Buying, Word Of Mouth, and Brand Loyalty.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Love
  • Brand Loyalty
  • Nostalgic Brand Experience
  • Impulse Buying
  • WOM
آقازاده، هاشم؛ شاه­حسینی، محمدعلی؛ پریشان، فاطمه (1394). بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برند خریداران تلفن همراه در تهران. مدیریت برند، 2(3)، 92-67.
اسفیدانی، محمدرحیم؛ نجات، سهیل؛ بهمنی، حسین (1394). بررسی تاثیر عزت­نفس، خودابرازی و لذت خرید بر عشق برند به حسادت برند و پیامدهای آن. تحقیقات بازاریابی نوین، 5(4)، 20-1.
علوی، سید مسلم و نجفی سیاهرودی، مهدی (1393). بررسی نقش وفاداری به برند در رابطه میان عشق به برند و هواداری از برند (مورد مطالعه: برند ورزشی ملوان انزلی). پژوهش­های کاربردی مدیریت ورزشی، 9، 36-23.
مطهری­نژادف فاطمه؛ صمدی، سعید؛ طولابی، زینب؛ الله­ پور اشرف، یاسان (1393). بررسی رابطه بین برند و مصرف­کننده (مورد کطالعه لوازم خانگی برقی). مدیریت بازاریابی. 23، 147-127