کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
توسعه یک مدل سه بعدی برای پیشایندها و پیامدهای مشارکت مصرف‌‌‌کنندگان با برندها در شبکه‌‌‌های اجتماعی: رویکرد تلفیقی

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 75-130

10.22051/bmr.2022.40331.2341

فرشته راستی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ مجتبی پوررضایی


طراحی مدل برندسازی اجتماعی در صنعت بانکداری در شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 171-226

10.22051/bmr.2021.35015.2108

عیسی فهیم؛ مجتبی پورسلیمی؛ علی حسین زاده؛ محمد قاسمی نامقی