تحلیل نقش نظارتی شرکت(ویژگی های مدیریتی و کمیته حسابرسی) بر ارزش برند در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی فرهنگی و تخمین گر خطی و غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران ایران

3 کارشناس ارشد حسابرس دیوان محاسبات

4 مدرس دانشکده فنی حرفه ای سپیده کاشانی

چکیده

 
این نوشتار به بررسی سودمندی روش فرهنگی در تحلیل تأثیر عوامل نظارتی بر ارزش برند شرکت و همچنین پیش‌بینی ارزش برند با روش تخمین­گر خطی و غیرخطی می‌پردازد. در این راستا، برای اندازه‌گیری ارزش برند از نسبت کیوتوبین استفاده‌شده است. متغیرهای مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیرهای نظارتی (ویژگی‌های مدیریتی و کمیته حسابرسی) می‌باشد. یافته‌های تجربی مربوط به بررسی 190 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1390 تا 1397، نشان می‌دهد که متغیرهای نسبت مالکان نهادی، استقلال هیئت‌مدیره، تخصص اعضای هیئت‌مدیره و مالکیت مدیریتی نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین ارزش برند با استفاده از روش فرهنگی دارند. به‌علاوه، از نتایج دیگر پژوهش می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش‌بینی ارزش برند، روش تخمین­گر غیرخطی توانایی بالاتری نسبت به روش تخمین­گر خطی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Company's Supervisory Role (managerial characteristics and audit committee)on Brand Value in Tehran Stock Exchange Using Cultural Algorithms and Linear and Nonlinear Estimators

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • sedigheh kamranrad 2
  • omid sarvari 3
  • ALI FAYAZ 4
1 PNU
2 pnu
3 Supreme Audit Court of Iran
4 Accounting
چکیده [English]


This paper examines the usefulness of the cultural approach in analyzing the effect of regulatory factors on the brand value of the company as well as predicting brand value by linear and nonlinear estimators. In this regard, the Q Tobin ratio has been used to measure brand value. Initial independent variables in this research include supervisory variables (management features and audit committee). The empirical findings related to the survey of 190 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the period from 2012 to 2019 show that the variables of the ratio of institutional owners, the ratio of non-obligor managers, the company's political relationship, the ownership ratio and the concentration of ownership are stronger to explain the brand value by using cultural method than other variables of power. Moreover, the other result of the research is that in predicting brand value, the nonlinear estimator has higher ability than linear communication method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Value
  • Management Features
  • Audit Committee Features
  • Monitoring Criteria
  • Artificial Intelligence Algorithm
آزادی، مهدی؛ ترکمندی، شاهین. (1397). بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، منتشر شده در دومین همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار.
بهفرنیا، مرجان. (1392). بررسی ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر ارزش، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
پازوکی، ساره (1394). بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بحران مالی جهانی، چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه­گذاری، آزادشهر، انجمن علمی و حرفه­ای مدیران و حسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، https://www.civilica.com/Paper-CAFM04-CAFM04_010.html.
حسین نژاد، زهرا؛ ناظمی، شمس‌الدین؛ رحیم نیا، فریبرز. (1397). تأثیر استراتژی­های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به واسطه عملکرد برند، پژوهش­های مدیریت راهبردی، 24(68)، صص 13-36.
حیدری، علی؛ خانلری، امیر؛ مهدوی، شادی (1396)، اندازه‌گیری ارزش ویژه برند دانشگاه­ها و مؤسسه­های آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشکده­های مدیریت شهر تهران)، تحقیقاتبازاریابینوین، 7(3)، صص 141-158.
خدادادی، ولی؛ تاکر، رضا (1391)، تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 15، صص 1-26.
رستگار، عباس علی؛ کهیاری حقیقت، علی؛ کهیاری حقیقت، مینا (1395)، طراحی الگوی عملکرد برند در بازارهای صنعتی، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 6(1)، صص 71-103.
رسولی، رضا؛ اسفندیارپور، ایمان. (1397)، واکاوی مؤلفه­های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانه‌های صنایع غذایی، پژوهشنامه بازرگانی، 22(86)، صص 165-188.
عابدینی، بیژن؛ خلفیان، حدیث. (1397) معاملات با اشخاص وابسته، مالکان اصلی و ارزش شرکت، مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(1)، صص 51–65.
عباداتی، نرجس؛ ساروخانی، باقر؛ فرهنگی، علی‌اکبر. (1395). مدل تأثیر اجتماع برندهای آنلاین بر عملکرد و ارزش برند با تمرکز بر نقش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: تولید محصولات سونی مدیا)، پژوهش اجتماعی، 9(33)، صص 19-50.
عبدالباقی عطاآبادی؛ عبدالمجید، جعفرنیا، محمد. (1396). رتبه‌بندی ارزش ویژه برند، مبتنی بر بی مقیاس سازی فازی و راهبرد سرمایه‌گذاری هم‌زمان و آتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت برند، 4(4-12)، صص 39-59.
عزیزی، شهریار؛ آژینی، احمدرضا (1391)، طنین برند: کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال 5، شماره 17، صص 121-134.
علوی فومنی، فاطمه؛ رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ گودرزوند چگینی، مهرداد (1395)، مطالعه مقایسه­ای در ابعاد ارزش ویژه برندهای برتر ورزشی (موردمطالعه: برندهای ورزشی نایک، آدیداس و پوما)، انجمن علوم مدیریت ایران، دوره 11، شماره 41، صص 46-74.
غفوریان شاگردی، امیر؛ پورنگ، علی؛ بهبودی، امید. (1396). جهت­گیری­های راهبردی در سطح کسب‌وکار و تأثیر آن بر عملکرد برند، مدیریت فردا، 52، صص 137-152.
فربودنیا، بابک؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ سلطانی فر، محمد. (1395). بررسی راهبردی نقش شبکه­های اجتماعی مجازی به‌عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند، پژوهش­های مدیریت راهبردی، 22(63)، صص 13-35.
فیض، داود؛ موتمنی، علیرضا؛ کردنائیج، اسداله؛ زارعی، عظیم؛ دهقانی سلطانی، مهدی. (1396). تأثیر عملکرد برند بر رقابت­پذیری برند با تبیین نقش فرصت­طلبی فناورانه، پژوهش­های مدیریت عمومی، 10(35)، صص 159-189.
کهیاری حقیقت، امین؛ فیض، داود؛ آذر، عادل؛ زارعی، عظیم؛ دهدشتی شاهرخ، زهره. (1397). جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی، راهبردهای بازرگانی، 11، صص 134-145.
Abbott, L. J. Parker, S. & Peters, G. (2004). Audit committee characteristics and restatements, Auditing: Journal of Practice & Theory, 23(1), 69–88.
Abdolbaghi Ataabadi, A & jafarnia, m. (2018) Brand Rankig Based on Unscaled Fuzzy Matrix and Investment Strategy at Tehran Stock Exchange, Brand Management, 4(4-12), 39-59. )in Persian)
Abedini, B. & Khalafian, H. (1979). Transactions with related persons, principal owners and corporate value, Journal of Management Studies and Accounting, 4(1), 51–65. )in Persian)
Alavi Foomani, S. F. Rezaii Kelidbari, H. R. Goodarzvand Chegini, M. (2016). A comparative study of brand equity’s dimentions in sports top brands: An inquiry on Nike, Adidas and Puma sports brands، Iranian Journal of Management Science, 11(41), 46-74. )in Persian)
Alpaydin, E. (2010). Introduction to Machine Learning. London: The MIT Press Cambridge, 35-39.
Anderson, R.C. Mansi, S.A. & Reeb, D.M. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and cost of debt, Journal of Accounting and Economics, 37, 315-342.
Anees-ur-Rehman, M. Saraniemi, S. Ulkuniemi, P. & Hurmelinna-laukkanen, P. (2017). The strategic hybrid orientation and brand performance of B2B SMEs. Journal of SmallBusiness and Enterprise Development. https://doi.org/10.1108/JSBED-11-2016-0171 Permanent link to this document
Asante-Darko, D. Bonsu, B. A. Famiyeh, S. Kwarteng, A. & Goka, Y. (2018). Governance structures, cash holdings and firm value on the Ghana stock exchange. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. https://doi.org/10.1108/CG-07-2017-0148.
Azadi, M, & Torkmandi, S. (2018). Investigating the Impact of Audit Committee Characteristics on the Value of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Second International Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development, Mashhad, Kamarash Knowledge Cooperative Institute. )in Persian)
Azizi, S. & Ajini, A. R. (2012). Brand Resonance: An Application of Keller’s Brand Equity Pyramid for IRAN’s SADERAT Bank, Journal of Public Management Researches, 5(17), 121-134. )in Persian)
Behfarnia, M. (2013). Investigating the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Value-Based Financial Performance Criteria, End of Master Degree in Business Management, Shahid Chamran University of Ahvaz. )in Persian)
Bendixen, M. Bukasa, K. A. & Abratt, R. (2004). Brand equity in the business-to-business market. Industrial marketing management, 33(5), 371-380.
Brown, L. & Caylor, M. (2006). Corporate governance and firm operating performance. Working Paper, Georgia State University.
Carcello, J.V. & Neal, T.L. (2000). Audit committee composition and auditor reporting, The Accounting Review, 75(4), 453-467.
Chirani, E. Taleghani, M. & Esmailie Moghadam, N. (2012). Brand Performance and Brand Equity. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(9), 1033-1036.
De Chernatony, L. Harris, F. J. & Christodoulides, G. (2004). Developing a Brand Performance Measure for Financial Services Brands. The Service Industries Journal, 24(2), 15-33.
Dittmar, A. & Mahrt-Smith, J. (2007). Corporate governance and the value of cash holdings. Journal of Financial Economics, 83(3), 599−634.
Ebadati, N. Saroukhani, Bagher. & Farhangi, A.k. (2017). model of brand community online impact on brand performance and brand equity with emphasis on the role of social capital (Case Study: manufacturing company of Sony media products) Journal of Social Research, 9(33), 19-50. )in Persian)
Fama, E. F. & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.
Farbodiam, B. Farhangi, A.A. & Soltanifar, M. (2016). Strategic Review of virtual social media as a medium role in creating brand equity, Journal of Strategic Management Research, 22(63), 13-35. )in Persian)
Feiz, D. Motameni, A. Kordnaeij, A. Zarei, A. & Dehghani Soltani, Mehdi. (2017). The Impact of Brand Performance on Brand Competitiveness with Clarifying the role of Technological Opportunism, Journal of Public Management Researches, 10(35), 159-182. )in Persian)
Freling, T.H. Crosno, J. & Henard, D. (2011). Brand personality appeal: conceptualization and empiricalvalidation, Journal of the Academy of Marketing Science, 39 (3), 392-406.
Ghafourian Shagerdi, A. pouring, A. & Behboodi, O. (2017). Strategic orientations at business level and its impact on brand performance, Journal of modiriyat farda, 52, 152-137. )in Persian).
Guzman, F. (2005). Review of brand building literature. ICFAI Brand Management Journal, 2, 30-48.
Heidary, A. Khanlari, A. & Mahdavi, S. (2017). Measuring Brand Equity of Higher Education Institutes and Universities (Case Study: Tehran Business Schools), Journal of New Marketing Research, 7(3), 141-158. )in Persian)
Hosseinnejad, Z. Nazemi, sh. & Rahimnia, F. (2018). Impact of heuristic and refinement strategies on brand image and customer engagement through brand performance. Journal of Strategic Management Research, 24(68) 13-36. )in Persian)
Ille, F. R. & Chailan, C. (2011). Improve global competitiveness with branding strategy. Journal of Technology Management in China, 6(1), 84-96.
Khodadadi, V. & Takor, Reza. (2012). The Impact of Corporate Governance Structure on the Financial Performance and Value of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting and Auditing Research, 15, 1-26. )in Persian)
Kohyari Haghighat, A. Feiz, D. Azar, A. Zarei, A. & Dehdashti Shahrokh, Z. (2018) Prevention of Brand Performance Decline with Emphasis on the Role of Social Responsibility. Business Strategies, 15(11), 134-145.
Kommunuri, J. Jandug, L. & Vesty, G. (2014). Risk management, board effectiveness and firm value: evidence from S&P/ASX200 companies. In Proceedings of the10th Asia-Pacific Management Accounting Association Annual Conference (APMAA 2014): Management Accounting in a Global, Dynamic Environment: Challenges and Opportunities, Bangkok, Thailand, 27-30.
Liao, S. & Cheng, C. C. (2014). Brand equity and the exacerbating factors of product innovation failure evaluations: A communication effect perspective. Journal of businessresearch, 67(1), 2919-2925.
Lou, T. T. (2017). Ambidextrous leadership, entrepreneurial orientation, and operational performance Organizational social capital as a moderator, Leadership & Organization Development Journal, 38(2), 229 – 253.
Iyer, P. Davari, A. & Paswan, A. (2018). Determinants of brand performance: the role of internal branding. Journal of brand Management, 25(3), 202-216.
Ngo, L. V. & O'Cass, A. (2011). The relationship between business orientations and brand performance. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
Nguyen, B, Yu, X, Melewar, T. C, & Hemsley-Brown, J. (2016). Brand ambidexterity and commitment in higher education: An exploratory study. Journal of Business Research, 69(8), 3105-3112.
O'Cass, A. & Ngo, L. V. (2007). Market orientation versus innovative culture: two routes to superior brand performance. European Journal of Marketing.
 Pazouki, S. (2015). Investigating the Relationship between Corporate Governance and the Value of Companies Listed in Tehran Stock Exchange during the Global Financial Crisis, Fourth National Conference on Accounting, Financial Management and Investment, Azadshahr, Golestan Scientific and Professional Association of Managers and Accountants, Islamic Azad University Azadshahr Branch. )in Persian)
Rasooli, R. & Esfandyarpour, I. (2018). Analysis of Effective Factors on the Brand Performance in Food Industry Factories Iranian, Journal of Trade Studies, 22(86), 165-188. )in Persian)
Rastegar, A. haghighat, A. & haghighat, M. (2016). Designing a Model of Brand Performance in Industrial Markets. Organizational Resources Management Researchs. 2016, 6(1), 71-103. )in Persian)
Seo, S. & Jang, S.C. (2013). The roles of brand equity and branding strategy: A study of restaurant food crises. International Journal of Hospitality, 34, 192-201.
Tuan, L. T. (2012). Behind brand performance. Asia-Pacific Journal of Business Administration.
Zhang, Y. Zhou, J. and Zhou, N. (2007). Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses, Journal of Accounting and Public Policy, 26, 300-327.