فراتحلیل عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام گرفته در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 تغییر و تحولات رخ داده در محیط زیست از جمله کاهش منابع و افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، حفظ آن را مهم‌تر از هر زمان دیگری کرده است. در این راستا، تولید محصولات سبز یکی شروط لازم برای حفظ محیط زیست بوده اما شرط کافی نیست. شرط کافی زمانی تامین می‌شود که مصرف‌کنندگان به خرید این محصولات تمایل یابند. تاکنون مطالعات مختلفی پیرامون عواملی که می‌توانند منجر به قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان شوند انجام شده است. با این وجود اطلاعاتی که از این پژوهش‌ها به دست آمده نشان از پراکندگی و تعدد عوامل موثر بر قصد خرید این محصولات دارند. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمّی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده درباره عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز، 38 مطالعه انجام‌شده در ایران را با استفاده از روش فراتحلیل و نرم‌افزار CAM2 مورد بررسی قرار داده است. نتیجه‌ی فراتحلیل نشان داد متغیرهای نگرش، مسئولیت اجتماعی و هنجار، به‌ترتیب با اندازه اثر‌های 489/0، 428/0 و 411/0 بیش‌ترین تاثیر؛ و متغیرهای دانش، ارزش و ترفیع، به‌ترتیب با اندازه اثرهای 404/0، 352/0 و 278/0، کم‌ترین تاثیر بر قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان ایرانی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the factors affecting green products purchase intention (Case study: Researches conducted in Iran)

نویسندگان [English]

  • ghasem bakhshandeh
  • Ali Kazemi
Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 Changes occurring in the environment including diminishing resources and increasing environmental pollution, protecting it more important than ever. In this regard, production of green products is a necessary condition but not sufficient to protect the environment; the condition is sufficient when consumers tend to buy these products. So far, several studies about the factors that can lead consumers to buy green, be done. However, the information obtained from this research shows the dispersion and multiplicity of factors affecting the intention to buy these products. The present study aims to combine quantitatively the results of research on the factors affecting the intention to purchase green products, has been examined 38 studies conducted in Iran using the meta-analysis method and CAM2 software. Meta-analysis results showed that attitude, social responsibility and Norm, respectively with the effect size of 0.489, 0.428 and 0.411, highest impact and knowledge, value and promotion have the lowest effect on green purchases of Iranian consumers with the effect size of 0.404, 0.352 and 0.278 respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green products
  • purchase Intention
  • Green purchase intention
  • Meta-analysis
آذر، عادل، عندلیب اردکانی، داود و ابراهیمی‌نیا، مریم. (1395). بررسی تاثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. 6 (1): 21-1.
اسفیدانی، محمدرحیم؛ مهذبی؛ مهدی، نجات، سهیل و توپا اسفندیاری، فاطمه. (۱۳۹۴)، بررسی عوامل موثر بر تمایل خرید محصول سبز (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان دو محصول لامپ کم‌مصرف و مرغ سبز در سطح شهر رشت)، دومین کنفرانس بین‌المللی و آنلاین اقتصاد سبز، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، https://www.civilica.com/Paper-GETOROUD02-GETOROUD02_010.html
اکبری، محسن، آل‌طه، سید حسن و صادق‌پور، پویا. (1394). تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول. بررسی‌های بازرگانی. شماره 72: 40-30.
امراللهی جلال‌آبادی، مهناز؛ صیف، محمدحسن و امراللهی جلال‌آبادی، امیررضا. (۱۳۹۵)، بررسی فاکتورهای زیست‌محیطی و روان‌شناختی موثر بر تمایل به خرید محصولات سبز، اولین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی ایران، راهکارها و چالش‌ها، اردبیل، شرکت کیان طرح دانش، مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد، https://www.civilica.com/Paper-ICINH01-ICINH01_368.html
امراللهی جلال‌آبادی، مهناز؛ صیف، محمدحسن و مظلومیان، سعید. (۱۳۹۵)، عوامل زیست‌محیطی و روان‌شناختی موثر بر تمایل به خرید سبز، هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، انجمن مهندسی محیط زیست ایران، https://www.civilica.com/Paper-CEE08-CEE08_333.html
بابایی، مرجان؛ دوستار؛ محمد، عرفانی، سیدمحمدحسن و بابایی، سارا. (۱۳۹۵)، تحلیل عوامل موثر بر نگرش نسبت به نام تجاری سبز و قصد خرید سبز، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و تکنولوژی‌های سبز برای آینده پایدار، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، https://www.civilica.com/Paper-GREENTECH02-GREENTECH02_011.html
بحرینی‌زاده، منیژه و رضایی، بدریه. (1395). فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم‌گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان. مدرس علوم انسانی (پژوهش‌های مدیریت در ایران). سال بیستم. شماره 2: 48-21.
بخشنده، قاسم، عباس‌پور، جعفر، چیت‌ساز، علی. (1395). فراتحلیل پژوهش‌های تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در ایران. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال هشتم، شماره 15: 66-45.
بخشنده، قاسم و محمدیان، محمود. (1393). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. دوره 23، شماره 75، 68-39.
بردبار، غلامحسین و فغانی ماکرانی، خسرو. (۱۳۹۵)، پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده در قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، ششمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان، https://www.civilica.com/Paper-FINMGT06-FINMGT06_091.html
پورجمشیدی، حدیث؛ مهدی‌زاده، حسین و مرادنژادی، همایون. (۱۳۹۵)، بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز در بین شهروندان خرم‌آباد، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز، https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM01-MEAHBTM01_114.html
جعفرزاده کناری، مهدی؛ بخشنده، قاسم؛ ابراهیمی، عبدالحمید. (1394). نقش دوگانه تجربه خرید مصرف‌کننده در قصد خرید مجدد محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس. مدیریت برند. شماره 3: 99-66.
جعفری‌نیا، شمس‌الله؛ محمودی؛ ادریس، رحیمی، فرج‌الله و حسین‌پور، پویان. (۱۳۹۲)، بررسی رابطه ارزش-ریسک-کیفیت ادراک‌شده سبز و اعتماد سبز بر قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، https://www.civilica.com/Paper-ICPEEE01-ICPEEE01_0667.html
جوکار، علی‌اکبر؛ موسوی، سیدمجتبی و امیرخانی، امیرحسین. (۱۳۹۴)، بررسی رابطه مصرف‌کننده سبز و تمایل به خرید محصولات پایدار با میانجیگری خودکارآمدی، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF03-AMSCONF03_651.html
حاج علی اکبری، فیروزه و یوسفی، زهرا. (1395). تاثیر مولفه های انگیزشی پیش برد فروش در ترغیب مشتریان به خرید محصولات ارگانیک مطالعه موردی مصرف کنندگان شهرستان زنجان. دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین. https://www.civilica.com/Paper-ICH02-ICH02_134.html
حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث، مسیبی، علیرضا، نجفی سیاهرودی، مهدی و علوی، سید مسلم. (1393). بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته‌بندی سبز و قصد خرید آن‌ها. مدیر یت برند. سال اول. شماره اول. 217-193.
حسینی، میرزا حسن و قربانی، مرتضی، (۱۳۹۴)، بررسی بازاریابی سبز و نقش آن در نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان به محصولات دوستدار محیط زیست، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی، دبی، شرکت پندار اندیش رهپو، https://www.civilica.com/Paper-MEFS01-MEFS01_098.html
خدامی، سهیلا، نوروزی، حسین و تیمورفامیان، رقیه. (1396). طراحی مدل قصد خرید سبز مبتنی بر عوامل محیطی و فردی ادراکی با تاکید بر نقش ابعاد ارزش ادراک‌شده‌ی مصرف‌کننده. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره پنجم، شماره 4: 103-75.
خسروی، نفیسه و کرباسی، علی. (۱۳۹۴)، مطالعه‌ی رابطه آمیخته‌های بازاریابی سبز بر قصد خرید مجدد مشتریان در محصولات لبنی ارگانیک، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا، https://www.civilica.com/Paper-ICMEI01-ICMEI01_282.html
خورشیدی، غلامحسین، بانوئی، عارف و سروی همپا، حسین. (1388). بررسی تاثیر متغیرهای ارزشی بر تمایل به خرید محصولات پاسخگوی (دوستدار) محیط. چشم‌انداز مدیریت. شماره 31: 98-81.
رحیم‌نیا، فریبرز، نوروزی نیک، یاسمن و یوسف‌پور، افسانه. (1395). بررسی تاثیر دانش درک‌شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به واسطة دلبستگی به فروشگاه. مدیریت بازرگانی. دوره 8. شماره 3: 586-569.
رحمانی، زین‌العابدین و طالبی بریجانی، سارا. (۱۳۹۵)، تاثیر هنجارهای شخصی بر قصد خرید محصولات با بسته‌بندی دوستدار محیط زیست، اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی، ساری، شرکت علمی، تحقیقاتی و مشاوره‌ای آینده‌ساز، https://www.civilica.com/Paper-MSICONF01-MSICONF01_108.html
رحمانی، زین‌العابدین و طالبی بریجانی، سارا. (۱۳۹۵)، تاثیر نگرانی‌های زیست‌محیطی بر قصد خرید محصولات با بسته‌بندی دوستدار محیط زیست، اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی، ساری، شرکت علمی، تحقیقاتی و مشاوره‌ای آینده‌ساز، https://www.civilica.com/Paper-MSICONF01-MSICONF01_107.html
رحمتی غفرانی، یلدا، طالقانی، محمد و چیرانی، ابراهیم. (1396). گرایش‌های ارزشی مصرف‌کننده و تمایل به رفتار خرید. کاوش‌های مدیریت بازرگانی. سال نهم. شماره 17: 147-125.
زارعی، عظیم، سیاه‌سرانی کجوری، محمد علی و فارسی‌زاده، حسین. (1393). پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال هفتم. شماره 24: 85-67.
زندحسامی، سینا و پروینچی، شیما. (1393). به‌کارگیری نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی‌شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. 18: 30-23.
سعیدی، اعظم و شبگو منصف، سیدمحمود. (۱۳۹۳)، نقش ارزش ادراک‌شده سبز، ریسک ادراک‌شده سبز و اعتماد سبز بر تمایل به خرید سبز، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی، https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF02-AMSCONF02_467.html
سمیعی زفرقندی، عادله، نایب‌زاده، شنهاز و دهقان دهنوی، حسن. (1394). بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک‌شده از سوی مصرف‌کننده بر قصد خرید محصولات سبز (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). مدیریت بازاریابی. شماره 27: 99-79.
شافعی، رضا، عادلی، صلواتی و جهانیان، سعید. (1393). بررسی اثرهای تصویر ذهنی مارک تجاری سبز بر ارزش ویژۀ مارک تجاری سبز (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی‌های لوازم‌ خانگی و مشتریان لوازم خانگی‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان سنندج). مدیریت بازرگانی. دوره 2. شماره 3. 574-555.
شعبانی سبزه‌میدانی، پریسا و شعبانی سبزه‌میدانی، پیمان. (۱۳۹۵)، عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه موردی: بتن سبز)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم انسانی، اکراین، دبیرخانه دایمی کنفرانس، https://www.civilica.com/Paper-EHCONF04-EHCONF04_151.html
شیرخدایی، میثم؛ احسانی، مجتبی و ستاری، محمد. (۱۳۹۶)، بررسی تاثیر نگرانی‌های زیست‌محیطی بر خرید محصولات سبز در خرده‌فروشی (مورد مطالعه: مشتریان کلیه خرده‌فروشان شهرستان قایمشهر)، اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، قایمشهر، موسسه آموزش عالی فروردین، https://www.civilica.com/Paper-AMRH01-AMRH01_050.html
شیرخدایی، میثم، قاسمی همدانی، ایمان و حبیب‌نژاد لوجندی، سمیرا. (1395). بررسی تاثیر ارزش جمع‌گرایی، اعتماد، کیفیت و ریسک درک‌شده در قصد مصرف‌کننده به خرید محصولات ارگانیک (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک استان هرمزگان). پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان. سال ششم. شماره 12: 17-1.
صیف، محمدحسن، مظلومیان، سعید، رستگار، احمد و امراللهی جلال‌آبادی، مهناز. (1394). بررسی عوامل زیست‌محیطی و روان‌شناختی موثر بر تمایل به خرید سبز. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال چهارم، شماره دوم: 29-19.
طاهری، هدیه و حمدی، کریم. (۱۳۹۶)، تعیین میزان اثر بازاریابی سبز بر قصد خرید محصول با نقش میانجی تصویر شرکت، دهمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، https://www.civilica.com/Paper-ICOEM04-ICOEM04_051.html
عباسی، جواد، عنایتی، غلامرضا و رهبری، محسن. (1391). بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین). فصلنامه مدیریت. سال نهم. شماره 27: 49-35.
فردوسی، شهرام؛ احمدی، پرویز و خداداد حسینی، سیدحمید. (۱۳۹۶)، تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید سبز، تبیین نقش تعدیل‌گری نگرش نسبت به خرید، کنفرانس بین‌المللی زنجیره تامین سبز، لاهیجان، شرکت پیشگامان سنجش علوم، https://www.civilica.com/Paper-ICGSC01-ICGSC01_071.html
قنبری، محمدعلی؛ حاجی‌پور شوشتری، عبدالحمید و علیزاده مشکاتی، فتانه. (۱۳۹۴)، نقش مولفه‌های موثر بر قصد خرید مشتری از مواد غذایی ارگانیک در شهر تهران، نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، تهران، دانشگاه زابل، https://www.civilica.com/Paper-NFBAS01-NFBAS01_081.html
نخعی، آرزو و خیری، بهرام. (1391). بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز. مدیریت بازاریابی. شماره 15: 130-105.
هادیزاده مقدم، اکرم، جمالی کاپک، شهرام و موسوی، سید حسین. پیشامدها و پیامدهای ارزش ویژه برند سبز. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. شماره 10: 51-31.
یگانه، محمدجواد؛ نظری، روح‌اله و اکبری، مهدی. (۱۳۹۳)، بررسی تاثیر دانش محیطی، نگرانی‌های محیطی و نگرش‌های مصرف‌کننده بر تمایل به خرید محصولات سبز (مطالعه موردی: شهروندان شهر ایلام)، دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه‌ی اقتصادی و مدیریت مالی، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو، https://www.civilica.com/Paper-DMEDFM02-DMEDFM02_117.html
Abbasi, J., Enayati, G.R. & Rahbari, M. (2012). Factors Affecting Green Purchase Behavior of Iranian Students (Case Study of Qazvin Islamic Azad University). Journal of Industrial Strategic Management. 27: 35-49. (in Persian)
Akbari, M., Aletaha, S.H. & Sadeghpour, P. (2015). Impact of Green Marketing on Customers’ purchase intention with mediating role of Corporate Social Responsibility and Product Image. Commercial Surveys. 72: 31-42. (in Persian)
Amrollahi jalal abadi, M., Seif, M.H. & Amrollahi jalal abadi, A.R. (2016). Investigating the environmental and psychological factors affecting the purchase intention of green products. 1st International Conference on Natural Hazards and Infrastructure. https://www.civilica.com/Paper-ICINH01-ICINH01_368.html. (in Persian)
Amrollahi jalal abadi, M., Seif, M.H. & Mazloomian, S. (2016). Environmental and psychological factors affecting green purchase intention. The 8th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering, https://www.civilica.com/Paper-CEE08-CEE08_333.html. (in Persian)
Azar, A., Andalib, D. & Ebrahiminia, M. (2016). The Impact of Green Product Development on Organizational Performance with Structural Equation Modeling. Organizational Resources Management Research. 6(1): 1-22. (in Persian)
Babai, M., Doostar, M., Erfani, S.M.H. & Babai, S. (2016). Analysis of the factors influencing the attitude towards the green brand and the intention to purchase green. 2nd International Conference on Engineering and green technologies for sustainable future. https://www.civilica.com/Paper-GREENTECH02-GREENTECH02_011.html. (in Persian)
Bahrainizadeh M. & Rezaei B. (2016). Meta-analyzing and identifying factors influencing green purchasing decisions behavior. Journal of Management Research in Iran. 20 (2): 21-48. (in Persian)
Bakhshandeh, G., Abbaspour, J. & Chitsaz, A. (2016). Meta-Analysis of the Influence of Transformational Leadership on Employees’ Psychological Empowerment in Iran. Transformation Management journal. 15: 45-66. (in Persian)
Barbiroli G. & Raggi A. (2003). A Method for Evaluating the Overall Technical and Economic Performance of Environmental Innovations. Journal of Cleaner Production, 11(4), 365-374.
Bordbar, G.H. & Foghani makorani, K. (2016). Prediction of consumer behavior in green products purchase intention (Case study: Staff and professors of Shiraz University of Medical Sciences). 6th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach. com/Paper-FINMGT06-FINMGT06_091.html. (in Persian)
Borin, N., Cerf, D. C. & Krishnan, R. (2011). Consumer Effects of Environmental Impact in Product Labeling. Journal of Consumer Marketing, 28(1): 76-86.
Chen, M. F., & Lee, CH. L. (2015). The Impacts of Green Claims on Coffee Consumers’ Purchase Intention", British Food Journal, 117 (1), 195 – 209.
Esfidani, M.R., Mahzabi, M., Nejat, S. & Toopa esfandyari, F. (2015). Investigating the Factors Affecting the purchase intention of Green Product (Case Study: Consumers of Low energy consumption lamp and green chicken in Rasht City). 2nd international e-conference on green economics.
https://www.civilica.com/Paper-GETOROUD02-GETOROUD02_010.html. (in
Persian)
Ferdosi, S., Ahmadi, P. & Khodadad hosseini, S.H. (2017). Effect of electronic word of mouth on green purchasing, explaining the moderating role of attitude toward purchase. International Conference on Green Supply Chain, https://www.civilica.com/Paper-ICGSC01-ICGSC01_071.html. (in Persian)
Ghanbari, M.A., Hajipoorshooshtari, A. & Alizadeh moshkani, F. (2015). The role of effective components on customer purchase intention of organic food in Tehran. International Conference on New findings of Biological and agricultural sciences. https://www.civilica.com/Paper-NFBAS01-NFBAS01_081.html. (in Persian)
Hadizadeh Moghaddam, A., Jamali, S. & Mosavi, S. H. (2013). Antecedents and Consequences of Green Band Equity. Journal of Business Management. 43: 31-51. (in Persian)
Haj Ali Akbari, F.  & Yousefi, Z. (2016). 2nd International Conference on Humanities with native - Islam approach and with an emphasis on new research. https://www.civilica.com/Paper-ICH02-ICH02_134.html. (in Persian)
Hasangholipoor Yasvari, T., Mosayebi, A., Najafi Siahroudi, M. & Alavi, S.M. (2014). Investigating the Factors Influencing Customer’s Attitude to Green Packaging and their Purchasing Intention. 1(1): 218-224. (in Persian)
Hosseini, M.H. & Ghorbani, M. (2015). Exploring Green Marketing and Its Role in Consumers Attitudes and purchase Intention of Environmentally Friendly Products. International Conference on management, economy and financial system. https://www.civilica.com/Paper-MEFS01-MEFS01_098.html. (in Persian)
Jackson, T. (2006). The Earthscan Reader in Sustainable Consumption. London, UK: Earthscan.
Jafarinia, S.A., Mahmoodi, E., Rahimi, F.A. & Hosseinpoor, P. (2013). Investigating the Relationship between Value-Risk-Perceived Green Quality and Green Trust on Consumer Green purchase intention. The first international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic saga (with an emphasis on management and accounting). https://www.civilica.com/Paper-ICPEEE01-ICPEEE01_0667.html. (in Persian)
Jafarzadeh Kenari, M., Bakhshandeh, G. & Ebrahimi, A. (2015). Exploring the Dual Role of Consumer Purchase Experience on Her/His Repurchase Intention of Counterfeit and Genuine Luxury Brands. Journal of brand management. 2(1): 39-66. (in Persian)
Jokar, A.K., Mousavi, S.M. & Amirkhani, A.H. (2016). Exploring the relationship between green consumer and intention to purchase sustainable products through self-efficacy mediation. 3rd National Conference on Applied Research in Management and Accounting. https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF03-AMSCONF03_651.html. (in Persian)
Joshi, Y., & Rahman, Z. (2016). Predictors of Young Consumer’s Green Purchase Behavior. Management of Environmental Quality: An International Journal, 27, 452 – 472.
Khoddami S, Norouzi H, Teimourfamian asl R. (2017). Designing a green purchase intention model based on contextual and individually perceived factors with a focus on consumer perceived value dimensions. Quarterly journal of socio-cultural development studies. 5 (4):75-103. (in Persian)
Khorshidi, G.H., Banoei, A. & Sarvy hampa, H. (2009). A Study of the Influence of Value Variables on Purchase & Environmentally Responsible Products. Journal of Business Management. 31: 81-98. (in Persian)
Khosravi, N. & Karbasi, A. (2015). Study of the relationship between green marketing mixes on customers repurchase intention in organic dairy products. International Conference on Management, Economics and Industrial Engineering. https://www.civilica.com/Paper-ICMEI01-ICMEI01_282.html. (in Persian)
Mohammadian, M. & Bakhshandeh, G. (2015). Exploring the Effective Factors on Consumers’ Attitude and Green Purchase Intention. Management Studies in Development and Evolution. 75: 39-68. (in Persian)
Nabi Khan, SH., & Mohsin, M. (2017). The Power of Emotional Value: Exploring the Effects of Values on Green Product Consumer Choice Behavior, Journal of Cleaner Production. 150, 65-74.
Naga Vamsi Krishna Jasti Aditya Sharma Shashikantha Karinka, (2015),"Development of a Framework for Green Product Development", Benchmarking: An International Journal, 22(3), 426 – 445.
Nakhai, A. & Kheiri, B. (2012). Investigating the Impact of Selected Factors on Consumer Green Purchase Intention. Journal of Marketing Management. 15: 105-130. (in Persian)
Nguyen, T.N., Lobo, A., & Greenland, S. (2017). The Influence of Cultural Values on Green Purchase Behavior. Marketing Intelligence & Planning, 35, 377-396.
Pagiaslis, A., & Krontalis, A. K. (2014). Green Consumption Behavior Antecedents: Environmental Concern, Knowledge, and Beliefs. Psychology and Marketing, 31, 335–348.
Poorjamshidi, H., Mehdizadeh, H. & Moradnezhadi, H. (2016). Investigating factors affecting the intention to purchase green products among Khorramabad citizens. 3rd World Conference on Management, Economics and humanities accounting at the beginning of the third millennium civilica.com/Paper-MEAHBTM01-MEAHBTM01_114.html. (in Persian)
Rahmani, Z. & Talebi barijani, S. (2016). The impact of environmental concerns on the intention to purchase products with environmentally friendly packaging. 1st National Humanities Conference with Management Approach and Resistance economy. 107.html. (in Persian)
Rahmani, Z. & Talebi barijani, S. (2016). The impact of personal norms on the intention to purchase products with environmentally friendly packaging. 1st National Humanities Conference with Management Approach and Resistance economy. https://www.civilica.com/Paper-MSICONF01-MSICONF01_108.html. (in Persian)
Rahmati ghofrani, Y., Taleghani, M. & Chirani, E. (2017). Consumers’ Value Orientation and their Tendency for Purchase Behavior. Journal of Business Administration Researches. 17: 125-147. (in Persian)
Rahimnia, F., Noruzi Nik, Y. & Yoosofpour, A. (2017). Study of the effects of perceived knowledge of Green products on purchase intention in terms of attachment to this hypermarket. Business Management. 8(3): 569-586. (in Persian)
Saidi, A. & Shabgoo monsef, S.M. (2014). The role of perceived green value, perceived green risk, and green trust on green purchase intention. 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting. https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF02-AMSCONF02_467.html. (in Persian)
Samiei Zafarghandi, A. & Nayebzadeh, S. (2015). The Effect of Consumer’s Received Value, Effectiveness and Risk on Purchase Intention of Green Products (Case Study: Islamic Azad University, Science and Research Brand Students). Journal of Marketing Management. 27: 79-99. (in Persian)
Seif, M.H., Mazloumian, S., Rastegar, A. & Amrollahi Jalal Abadi, M. (2016). Environmental and Psychological factors on Green Purchasing Willingness among Employees of Sarcheshmeh Copper Complex. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 4(2): 19-29. (in Persian)
Shabani sabze meydani, P. & Shabani sabze meydani, P. (2016). Selected Factors on Green Products purchase intention (Case Study: Green Concrete). 4th International Conference on Engineering and Humanities. https://www.civilica.com/Paper-EHCONF04-EHCONF04_151.html. (in Persian)
Shafei, R., Salavati, A. & Jahanian, R. (2014). Effects of green brand image On Green brand Equity (Case study: Representative household appliances Customer and household appliances Customers of chain stores of city of Sanandaj). Business Management. 6 (3): 555-574. (in Persian)
Shirkhodai, M., Ehsani, M. & Satari, M. (2017). Investigating the Impact of Environmental Concerns on Purchasing Green Products in Retail (Case Study: Customers of All Retailers in Ghaemshahr City). 1st national conference on the application of modern research in the humanities. AMRH01-AMRH01_050.html. (in Persian)
Shirkhodaie, M., Ghasemi, I & Habibnejad, S. (2017). The effect of the value of pluralism, trust, quality and risk perception in the consumer's intention to purchase organic products (Case study: consumers of organic products Hormozgan Province). Cultural Research Letter of Hormozgan. 12: 1-17. (in Persian)
Sreen, N., Purbey, S., & Sadarangani, P. (2018). Impact of culture, behavior and gender on green purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services 41, 177–189.
Sharma, C. S., & Sharma, N. (2016). Relationship between Consumers’ Spirituality and Green Purchasing Intentions: The Mediation Effect of Perceived Consumer Effectiveness. IIM Kozhikode Society & Management Review, 6(2) 1–11.
Souri, M. E., Sajjadian, F., Sheikh, R., & Sana, S. S. (2018). Grey SERVQUAL method to measure consumers' attitudes towards green products - A case study of Iranian consumers of LED bulbs. Journal of Cleaner Production. 177, 187-196.
Taheri, H. & Hamdi, K. (2017). Determine the effect of green marketing on product purchase intention by mediating role of company image. 10th International Conference on Economics and Management. ICOEM04-ICOEM04_051.html. (in Persian)
Thompson, S. G., Smith, T. C., Sharp, J. (1997) "Investigating underlying Risk as A Source of Heterogeneity IN Meta -Analysis, Statistics in Medicine, 16, 2741-2758.
Vinodh, S. & Rathod, R. (2010). Integration of ECQFD and LCA for Sustainable Product Design. Journal of Cleaner Production, 18, 8, 833-842.
Yeganeh, M.J., Nazari, R. & Akbari, M. (2014). Exploring the Effect of environmental knowledge, environmental concerns and consumer attitudes on green products purchase intention (Case study: citizens of Ilam city). Second National Conference of the Dynamics of Management, Economic Development and Financial Management. Paper-DMEDFM02-DMEDFM02_117.html. (in Persian)
Yung, W., Chan, H., So, J., Wong, D., Choi, A., & Yue, T. (2011). A Life-Cycle Assessment for Eco-Redesign of a Consumer Electronic Product. Journal of Engineering Design, 22 (2), 69-85.
Zahedi, S., Batista-Foguet, J. M., & van Wunnik, L. (2019). Exploring the public's willingness to reduce air pollution and greenhouse gas emissions from private road transport in Catalonia. Science of the Total Environment. 646, 850–861.
ZandHessami, H. & Parvinchi, S. (2014). Application of the Theory of Planned Behavior to examine consumer’s green purchase intention. Journal of development evolution management. 18: 23-30. (in Persian)
Zarei, A., Siah sarani kajooi, M.A. & Farsizadeh, H. (2014). Investigating the Effect of Green Wash on Green Product Buying Intention (Case: Customer of internet store of information publication). Journal of Public Management Researches. 24: 67-85.