شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر برند شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

2 دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت رسانه ،دانشگاه صداوسیما

چکیده

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک سازمان رسانه‌ای بزرگ، برای پیشبرد سیاست‌های خود به برندسازی برای جلب توجه و تاثیرگذاری بر مخاطبان نیاز دارد. هدف این مقاله، شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر تصویر برند شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای شناسایی این عوامل از روش دلفی استفاده شد. در دور اول، پس از مصاحبه‌ی عمیق با کارشناسان برندسازی، تبلیغات و رسانه، و مدیران شبکه‌های سیما، از طریق کدگذاری کیفی 56 عامل شناسایی گردید. این عوامل در سه دسته‌ی «رسانه»، «مخاطب» و «محیط» طبقه‌بندی شدند. در دورهای دوم و سوم، به‌وسیله‌ی پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته، از میزان تاثیر هر کدام از این عوامل بر تصویر برند شبکه‌های سیما پرسیده شد. از آنجا که هدف دورهای دوم و سوم دستیابی به اجماع نظر پیرامون عوامل شناسایی‌شده بود، مجموعا 47 عامل از 56 عامل اولیه، مورد اجماع بیش از 60 درصدی اعضای پانل قرار گرفت. در پایان براساس مولفه‌های 47گانه شناسایی‌شده، الگوی مدور لایه‌ای عوامل موثر بر تصویر برند شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Affecting Factors on the Brand Image of the IRIB TV Channels

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • David Nemati Anaraki 1
  • Mohammad Arjang 2
1 State University of Communication and Media, University of Science and Technology
2 Master Degree in Media Management, University of Science and Technology
چکیده [English]

 
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) as a major media organization in order to expedite its policies needs branding to draw audiences attention and also to influence them. This research is devoted to identify factors that affect brand image in the field of television channels. The method that is used in this research is the Delphi method. In the first round, after depth interviews with experts of branding, advertising, marketing and media, and by using qualitative coding, 56 factors are extracted. These factors are classified into three categories which are "Media", Aaudience" and Eenvironment". In the second and thirdround of this research, experts were asked about the impact of these factors on the brand image of TV channels. 47 of these factors earn consensus of more than 60 percent of the experts. Finally, "Layered Circularmodel" of the factors which affect the band image of IRIB TV channels has been presented. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Brand Management
  • Brand image
  • Media Brand
  • IRIB Organization

1-           منابع:

الله‌وردی نیک، بهنود (1391، 4 12). برندسازی؛ تسخیر ذهن و قلب مشتری. بازیابی از بانیک: http://banik.ir
روابط عمومی سازمان صداوسیما. (1394). درباره ما. بازیابی از پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان صداوسیما: http://pririb.ir
شهبازلو، سهیل (1391). فرایند شکل‌گیری هویت برند شبکه‌های تلویزیونی در ذهن مخاطبان: مطالعه موردی شبکه تلویزیونی «من و تو 1» و فرایند شکل‌گیری هویت برند آن در میان مخاطبان. (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد)، دانشگاه صداوسیما، دانشکده ارتباطات.
علی‌عسگری، عبدالعلی، صلواتیان، سیاوش، و ارجمندی، اسماعیل (1394). الگوی طراحی آرایش رسانه‌ای صداوسیما در فضای نوین رسانه‌ای جهان. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 22(2)، 27-45.
مقام معظم رهبری. (1383). بیانات پس از بازدید از سازمان صدا‌ و ‌سیما. بازیابی از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی): http://farsi.khamenei.ir
مقدم، فرزاد (1394). نزدیک‌بینی رسانه‌ای در خلق برند. بازیابی از برندسازان ایران: http://iranbrandmaker.com
مولانا، حمید (1382). الگوی مطبوعات و رسانه‌های اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
Aaker, D. A. (2012). Building Strong Brands. Simon & Schuster.
BBC Corporation. (2015). BBC - Home - Branding. Retrieved 10 10, 2015, from BBC - Homepage: http://www.bbc.co.uk/branding
Chan-Olmsted, S. M. (2011). Media Branding in a Changing World: Challenges and Opportunities 2.0. International Journal on Media Management, 13(1), 3-19.
Chan-Olmsted, S. M., & Cha, J. (2008). Exploring the Antecedents and Effects of Brand Images for Television News: An Application of Brand Personality Construct in a Multichannel News Environment. International Journal on Media Management, 10(1), 32-45.
Ghodeswar, B. M. (2008). Building brand identity in competitive markets: a conceptual model. Journal of Product & Brand Management, 17(1), 4- 12.
Interbrand. (2015, 10). Rankings 2015. Retrieved 10 2015, from Interbrand: http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ranking/
Janonis, V., Dovalienė, A., & Virvilaitė, R. (2007). Relationship of brand identity and image. Engineering Economics, 1, 69-79.
Kapferer, J. N. (2008). New strategic brand management : creating and sustaining brand equity long term. London: Kogan-Page.
Keller, K. L. (2008). Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity. Prentice Hall.
Lowe, G. F. (2011). Respecting the PSB Heritage in the PSM Brand. International Journal on Media
Malmelin, N., & Moisander, J. (2014). Brands and Branding in Media Management - Towards a Research Agenda. International Journal of Media Management, 16(1), 9-25.
Schultz, M., & Hatch, M. (2006). A cultural perspective on corporate branding The case of LEGO. In J. E. Schroeder, & M. Salzer-Mörling, Brand Culture (pp. 15-33). Taylor & Francis.
Siegert, G., Gerth, M. A., & Rademacher, P. (2011). Brand Identity-Driven Decision Making by Journalists and Media Managers—The MBAC Model as a Theoretical Framework. International Journal on Media Management, 13(1), 53-70.
Sotiropoulos, S. (2003). Luxury fashion brands: The impact of embodied imagery on brand responses. (Master dissertation), Concordia University.
Van den Bulck, H., Tambuyzer, S., & Ackx, S. (2011). Readers' Responses to Product+ Strategies of Print Media Brands: Increasing Readership or Commoditization of Print Media? International Journal on Media Management, 13(1), 71-85.