تفسیر و نگرش مشتریان از هدف و نحوه برندسازی در ارائه محصول با استفاده از استراتژی مشارکت برند در میان قومیتهای اصلی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، نویسنده مسئول مقاله

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، ، دانشکده مدیریت و اقتصاد

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مرکز امور پژوهش و آموزش، بانک توسعه صادرات ایران

چکیده

  محیط بی‌ثبات، بازارهای پویا و شدید شدن رقابت برای وارد شدن به بازارهای جدید، شرکت‌ها را مجبور می‌کند از استراتژی‌های خلاقانه برند مانند مشارکت برند استفاده کنند. با این حال، با توجه به پیش­زمینه­ها و سیگنال­هایی که برند برای هریک از مشتریان دارد، قبل از هر چیز باید از تفسیر مشتریان برای این تغییر آگاه شد. علاوه بر این، برخی مشخصه­های فرهنگی می­تواند به‌شدت بر تفاوت تفسیرهای مشتریان از مشارکت برند تاثیرگذار باشد. لذا این مقاله علاوه بر بررسی تفسیر و نگرش مشتریان از مشارکت برند در برخی ابعاد به بررسی تفاوت قومیت­های ایرانی در تفسیر از آن­ها می­پردازد. برای این منظور، از توزیع پرسشنامه در بین دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه­های تهران استفاده شد. این پرسشنامه با استفاده از ادبیات موضوع و پژوهش‌های قبلی تهیه و با روش صوری و آلفا کرونباخ روایی محتوی و پایایی آن­ها تایید شد. در زمینه محصول و برند از سه محصول و شش برند استفاده شد. نتایج نشان می­دهد به جز مشارکت در محصول لپ­تاپ که به نظر می­رسد تفاوت عمده­ای بین مشخص شدن و نشدن نحوه برندگذاری برای قومیت­ها وجود ندارد، در بقیه موارد (خودرو و گوشی همراه) بین قومیت­ها تفاوت وجود داشته است. در نهایت می­توان گفت بیشترین اختلاف رویکردی، بین قومیت­های لر و کرد در زمینه فرضیه‌های پژوهش در ایران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customers’ Interpretations and Attitudes about Objectives and Forms of Branding of Products Used Co-Branding Strategy among the Main Iranian Ethnicities

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shahtahmasbi 1
  • Monireh Abooei 2
  • Sarah Shamsollahi 3
1 Ph.D. student at Tarbiat Modares University, Faculty of Management and Economics, author of the paper
2 Master of Business Administration, Tarbiat Modarres University, Faculty of Management and Economics
3 Master of International Business Management, Research and Training Center, Iranian Export Development Bank
چکیده [English]

Unstable environments, dynamic markets and intense competition to enter new markets, force to companies to use creative strategies such as co-branding. Moreover, a brand has different backgrounds and signal for each customer that we should be aware of customer’s interoperation of this change, primarily. In addition, different cultural characteristics can be highly influential on different interpretations of the customers. As a result, this paper investigates the interpretation and attitude of customers in some aspects and investigates difference of the Iranian ethnic in the interpretation of these aspects. For this purpose, a questionnaire was distributed among management and industrial engineering students of Tehran universities. The questionnaire was prepared by using the literature and previous researches and was approved its content validity and reliability by face and Cronbach’s alpha. For product and brand, this study used of three products and six brands. As a results this research showed that in the product of laptop, there was no difference between determine and no determine branding among ethnicities, but in other cases (automobile and mobile), there were differences among ethnicities. Finally, we can say that the greatest difference in approach there are between Lor and Kord ethnicities in the field of research hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-brand
  • Branding
  • Signal theory
  • Ethnicity