آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

2 استادیار، دانشگاه تهران، تهران، دانشکده مدیریت

3 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

4 داانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

چکیده

  امروزه مصرف‌کننده در میان انبوهی از برندها به دنبال نشانه‌ای می‌گردد که او را به انتخاب تشویق کند. این نشانه‌های متمایزکننده، اغلب نه از طریق ویژگی‌های کارکردی، بلکه ویژگی‌های احساسی و نمادین برند ایجاد می‌شوند. برقراری ارتباطی بلندمدت و مستحکم با مصرف‌کننده، شرایطی را فراهم می‌کند تا مصرف‌کننده نسبت به برند، احساس پیدا کند و آن را جزئی از زندگی‌اش بداند. یکی از انواع روابطی که مصرف‌کنندگان با برند برقرار می‌کنند، احساس عشق نسبت به برند است. ایجاد چنین رابطه‌ای با برند، منبعی پایدار و غیر قابل تقلید از مزیت رقابتی را برای آن برند خاص به وجود می آورد.   با توجه به اهمیت و جدید بودن مفهوم عشق به برند، این مقاله به بررسی ابعاد تشکیل‌دهنده این سازه پرداخته است. بدین منظور، بعد از اصلاحات محدودی که به منظور مناسب‌سازی پرسشنامه آلبرت و همکاران با فرهنگ ایرانی انجام شد و نیز پس از کسب اطمینان از پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه در میان کاربران اینترنتی عضو در شبکه‌های اجتماعی توزیع و تعداد 390 پرسشنامه کاملاً تکمیل‌شده و قابل استفاده جمع‌آوری شد. داده‌های جمع آوری شده به کمک تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عشق به برند از شش بُعد منحصر به فرد بودن، لذت، صمیمیت، ایده آل بودن، خاطرات و رؤیا متأثر است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing Albert et al. Model of Brand Love among Social Networks’ Members in Iran

نویسندگان [English]

  • Mirahamad Amirshahi 1
  • Hamidreza Yazdani 2
  • Mahmoud Mohammadian 3
  • Nasim Taghavifard 4
1 Associate Professor, Alzahra University faculty member, Faculty of Social Sciences and Economics
2 Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Faculty of Management
3 Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Management and Accounting
4 Graduate School of Business Administration-Marketing, Al-Zahra University, Faculty of Social Sciences and Economics
چکیده [English]

Nowadays, consumers are looking for signs that inspire them to choose from numerous brands. These signs of distinctions are rarely created through brands’ functional characteristics but emotional and symbolic ones. Establishment of a long-lasting and robust relationship with consumers provides a situation in which they can create an emotional connection with the brand and consider it a part of their life. One of such relationships is “Brand Love”. Such a relationship is an opportunity to create a sustainable and Inimitable source of competitive advantage for a favorite brand. With due attention to the importance and novelty of the Brand Love concept, this article surveys the dimensions that construct this concept. To do so, after making some minor changes in Albert et al. questionnaire to fit it to Iranian culture, and after testing the research tool for its reliability and validity, it was distributed among the social networks’ members. 390 completely filled out and usable questionnaires were collected. The collected data was then analyzed by Confirmatory Factor Analysis. The results indicate that Brand Love is affected by six dimensions: “Uniqueness, Pleasure, Intimacy, Idealization, Memories and Dream”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional & Symbolic Features
  • Consumer brand relationship
  • Brand Love