موضوعات = برند داخلی
طراحی مدل چند سطحی برندسازی کارفرما در نظام بانکداری تجاری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 13-64

10.22051/bmr.2022.40520.2349

سعید صحت؛ حامد دهقانان؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ کاظم هاشمی


تبیین و رتبه‌بندی ابعاد جذابیت و ارتقای برند کارفرما در هتلداری شهر کاشان

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 129-169

10.22051/bmr.2021.33196.2047

مهدی واعظی؛ محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی