کلیدواژه‌ها = برند لوکس
بررسی عوامل مؤثر بر هواداری برند لوکس در صنعت پوشاک

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 179-220

10.22051/bmr.2022.37593.2222

محمدمهدی پورسعید؛ محمدعلی پودات؛ سعید ده یادگاری


نقش دوگانه تجربه خرید مصرف‌کننده در قصد خرید مجدد محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس

دوره 2، شماره 1، مهر 1394، صفحه 39-66

10.22051/bmr.2015.2027

مهدی جعفرزاده کناری؛ قاسم بخشنده؛ عبدالحمید ابراهیمی