نویسنده = کامبیز حیدرزاده
الگوی ناکامی خدمات در صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 13-52

10.22051/bmr.2020.30915.1978

نرگس صارمی؛ میراحمد امیرشاهی؛ مسعود کیماسی؛ کامبیز حیدرزاده


ارائه مدل ساختاری-تفسیری (ISM) برندسازی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 119-230

10.22051/bmr.2020.28333.1851

امیر بیگدلی؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش


طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 41-84

10.22051/bmr.2020.28922.1885

زهرا برادران سرخابی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ کامبیز حیدرزاده