کلیدواژه‌ها = صنعت پوشاک
بررسی عوامل مؤثر بر هواداری برند لوکس در صنعت پوشاک

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 179-220

10.22051/bmr.2022.37593.2222

محمدمهدی پورسعید؛ محمدعلی پودات؛ سعید ده یادگاری


طراحی الگوی جامع خرید پوشاک دارای برند لوکس در ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 15-54

10.22051/bmr.2020.29684.1919

سمانه میقانی؛ میراحمد امیرشاهی؛ حبیب الله دانایی؛ آمنه خدیور