کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری
الگوی ناکامی خدمات در صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 13-52

10.22051/bmr.2020.30915.1978

نرگس صارمی؛ میراحمد امیرشاهی؛ مسعود کیماسی؛ کامبیز حیدرزاده


ارائه مدل ساختاری-تفسیری (ISM) برندسازی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 119-230

10.22051/bmr.2020.28333.1851

امیر بیگدلی؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش


طراحی مدل برندسازی اجتماعی در صنعت بانکداری در شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 171-226

10.22051/bmr.2021.35015.2108

عیسی فهیم؛ مجتبی پورسلیمی؛ علی حسین زاده؛ محمد قاسمی نامقی