کلیدواژه‌ها = هویت‌یابی مصرف‌کننده بابرند
بررسی عوامل مؤثر بر هواداری برند لوکس در صنعت پوشاک

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 179-220

10.22051/bmr.2022.37593.2222

محمدمهدی پورسعید؛ محمدعلی پودات؛ سعید ده یادگاری