تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 199
تعداد نویسندگان 462
تعداد مشاهده مقاله 390,399
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 296,481
نسبت مشاهده بر مقاله 1961.8
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1489.85
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,593
تعداد مقالات رد شده 1,256
درصد عدم پذیرش 79
تعداد مقالات پذیرفته شده 191
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 296
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 67

فصلنامه علمی «مدیریت برند»

اخذ رتبه Q1  در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

اخذ رتبه الف در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم تحقیقات وفناوری 

  این نشریه دارای تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی بازاریابی ایران  می باشد.


دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

   این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.


نوع نشریه: علمی

تناوب انتشار: فصلنامه

سال آغاز انتشار: 93

وضعیت انتشار: الکترونیکی

           زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود

نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناش و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

 هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال قبل از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

    ارسال فایل مشابهت یابی شده الزامی ایست

 نویسندگانی که مقالات آنها از سال 99 به بعد در فصل نامه چاپ میشود، ملزم به تهیه چکیده مبسوط انگلیسی میباشند

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

                                     فلوچارت مراحل داوری و پذیرش مقالات در مجله مدیریت برند

شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 32، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل چند سطحی برندسازی کارفرما در نظام بانکداری تجاری

10.22051/bmr.2022.40520.2349

سعید صحت؛ حامد دهقانان؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ کاظم هاشمی


پیشایندها و پیامدهای برندسازی دانشگاهی: فراترکیب نظریه‌سازِ یافته‌های پژوهشی

10.22051/bmr.2022.37939.2239

مصطفی یزدی جوشقانی؛ قاسم سلیمی؛ مهدی محمدی؛ جعفر ترک زاده؛ ابوالقاسم ابراهیمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان