عوامل تعیین‌کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس(مطالعه موردی شهر تهران)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول

چکیده

  جعل و تقلب یکی از قدیمی‌ترین جرم‌های تاریخ می‌باشد و امروزه، پدیده تقلب به­عنوان مشکل بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان مطرح می‌شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل مهمی است که در نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای تقلبی لوکس تأثیر می‌گذارد و در نهایت باعث خرید کالاهای این‌چنینی از سوی مصرف‌کنندگان می‌شود. پس از بررسی ادبیات موضوعی، شش عامل اصلی در نگرش مصرف‌کنندگان به سمت خرید برندهای لوکس تقلبی شناسایی شدند. این بررسی در شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری مرحله‌ای و به صورت تصادفی انجام شد و روش تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد استنباط از قیمت- کیفیت، مسائل اخلاقی، عوامل مرتبط با محصول و ویژگی‌های شخصیتی در نگرش مصرف‌کنندگان به سمت خرید برندهای لوکس تقلبی تأثیرگذار می‌باشد. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان داد زمانی که مصرف‌کنندگان احساس کنند خرید محصولات تقلبی از دیدگاه مردم اخلاقی است، آن‌ها راحت تر دست به خرید کالاهای تقلبی می‌زنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Consumers’ Purchase Intention of Counterfeit Luxury Brands in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Abolfazl Abedi 2
  • Hamed Khorasani Toraghi 3
1 Associate Professor, University of Tehran, Faculty of Management
2 Master of Business Administration, University of Tehran, Faculty of Management
3 PhD student of management, Ferdowsi University of Mashhad, responsible author
چکیده [English]

Counterfeiting is one of the oldest crimes in the history and today it is known as a big economical, social, and political problem all over the world. This paper identifies the factors that drive consumers to purchase counterfeit luxury brands. After reviewing the literature, we found six main factors that influence consumers’ attitude to purchase counterfeit luxury brands. This study was done in Tehran and Multistage sampling method and Confirmatory factor analysis was used to analyze the data. The results of the study show that the implications of price-quality, ethical issues, product-related characteristics, and personal characteristics influence on consumers’ attitudes to purchase counterfeited luxury brands. Also findings showed that when consumers feel it is ethical to buy counterfeit products, they buy counterfeit goods easier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counterfeit
  • Counterfeit luxury brand
  • ethics
  • Attitudes to purchase