دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. رفتار مصرف‌کننده رویدادهای ورزشی مجازی: مطالعه موردی جام جهانی پتانک آفلاین 2020 در جریان شیوع کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22051/bmr.2021.35603.2130

جاسم منوچهری؛ معصومه منوچهری


2. شناسایی چارچوب انتخاب شریک اتحادهای ترفیع از طریق روش مرور نظام مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22051/bmr.2021.36086.2152

مریم پرچمی سرقین؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ شهریار عزیزی


3. تأثیر بازاریابی تعاملی بر وفاداری به برند با تبیین نقش میانجی شیفتگی به برند و شهرت سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22051/bmr.2021.36135.2154

سید مهدی موسوی مطلق؛ حجت طاهری گودرزی


4. تبیین عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در صنعت نان (موردمطالعه: گروه صنعتی نان سحر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22051/bmr.2021.35890.2143

ستاره نیکیان؛ ابراهیم آلبونعیمی؛ لیلا آندرواژ


6. ارائه الگوی مدیریت سردرگمی مشتری در خدمات بیمه پژوهشی مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22051/bmr.2021.36775.2180

معصومه خلیل زاده طلاتپه؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی لموکی؛ علی اصغری صارم


7. ارائه مدل محتوایی عدم مسئولیت‌پذیری‌ اجتماعی مؤثر بر تنفر از برند (مورد مطالعه:صنعت بانکداری ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22051/bmr.2022.39021.2296

سارا صدیقی کراده؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ علیرضا امینی


8. واکاوی تأثیر تبلیغات مبتنی بر واکنش ارادی اوج‌گیری حسی (ASMR)، بر پرسونای برند با رویکرد نتنوگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22051/bmr.2022.39386.2305

داود فیض؛ مریم اصغری نجیب؛ سیما علی پور


9. بررسی نقش میانجی ارزش ویژه برند در تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پاسخ مشتری (موردمطالعه: برند لاکچری درسا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22051/bmr.2022.37197.2243

حسین نوروزی؛ سهیلا خدامی؛ سیدسجاد جلالی