تعداد مقالات: 140
3. رتبه‌بندی و تبیین نقش صنایع ملی از حیث اهمیت در ارتقاء برند ملت ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-40

10.22051/bmr.2019.22208.1581

عادل آذر؛ محسن ذبیحی جامخانه؛ رضا خان احمدلو


4. آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-32

10.22051/bmr.2015.1221

میراحمد امیرشاهی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمود محمدیان؛ نسیم تقوی فرد


7. ارائه مدل برندسازی شخصی مربی کسب‌وکار بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 11-28

10.22051/bmr.2018.18057.1427

محمد عزیزی؛ سحر بهادری فر؛ امیر اخلاصی


8. طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-44

10.22051/bmr.2014.1220

سید حمید خداداد حسینی؛ امیر محمد گلابی؛ جهانگیر یدالهی


12. بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 13-36

10.22051/bmr.2017.7507.1018

هاشم آقازاده؛ عباس نرگسیان؛ مهدی ابراهیم زاده


16. بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در جوامع برند آنلاین (موردمطالعه: کاربران اینستاگرام)

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-34

10.22051/bmr.2019.21198.1539

علی قاسمیان صاحبی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ سید حمید خداداد حسینی


18. عوامل تعیین‌کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس(مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 61-84

10.22051/bmr.2015.1223

محسن نظری؛ ابوالفضل عابدی؛ حامد خراسانی طرقی


20. تعیین عوامل مؤثر در ایجاد تصویر سبز از برند خودروهای ایرانی در اذهان مشتریان آنها در شهر شیراز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-134

10.22051/bmr.2015.1225

سید یعقوب حسینی؛ مجید اسماعیل پور؛ رقیه ابراهیمی


22. یادداشت سردبیر

دوره 2، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 10-12

10.22051/bmr.2015.2299


25. طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-78

10.22051/bmr.2018.20646.1522

سید محمد طباطبایی نسب؛ علیرضا نعلچی کاشی؛ زهره طباطبایی نسب؛ شهناز نایب زاده