شماره جاری: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1397، صفحه 7-216 
2. طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

صفحه 41-84

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ زهرا برادران سرخابی؛ کامبیز حیدرزاده


4. تأثیر اثربخشی تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ

صفحه 107-140

مجید اسماعیل پور؛ حمید ایزدی؛ سلیمه افراخته؛ فاطمه زاهدی