نمایه نویسندگان

آ

 • آجرلو، فاطمه اثر روزنامه‌نگاری برند بر قصد حمایت مشتریان از کسب و کارهای نوپای داخلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 135-168]
 • آرام، فرشاد تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر ادراک مشتریان از تصویر برند آنها (مورد مطالعه: شعب بانک ملت بوشهر) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 109-142]
 • آقازاده، هاشم بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برندخریداران گوشی تلفن همراه در تهران [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-92]
 • آقازاده، هاشم بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-36]

ا

 • ابراهیمی، ابوالقاسم بررسی اثر برانگیزاننده‌ها‌ی خرید خیرخواهانه بر نگرش مشتریان به برندهای خیرخواه و قصد خرید آن [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 49-78]
 • ابراهیمی، رقیه تعیین عوامل مؤثر در ایجاد تصویر سبز از برند خودروهای ایرانی در اذهان مشتریان آنها در شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 107-134]
 • ابراهیمی، عبدالحمید نقش دوگانه تجربه خرید مصرف‌کننده در قصد خرید مجدد محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 39-66]
 • ابراهیم زاده، مهدی بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-36]
 • ابراهیم زاده پزشکی، رضا پیاده‌سازی استراتژی برندینگ بر مبنای ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننده از برند (رویکرد تلفیقی مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و پارتو) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • ابویی، منیره تفسیر و نگرش مشتریان از هدف و نحوه برندسازی در ارائه محصول با استفاده از استراتژی مشارکت برند در میان قومیتهای اصلی ایران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • احمدی زاد، آرمان عوامل کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد بازار با نقش واسطه ای نوآوری برند [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 135-172]
 • احمدزاده، سمیه تاثیر چابکی سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر برند [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 41-78]
 • اخلاصی، امیر ارائه مدل برندسازی شخصی مربی کسب‌وکار بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 11-28]
 • ادیبی، آزاده بررسی اثر مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 49-76]
 • ایرانی، حمیدرضا تأثیر برند کارفرما بر نگهداشت کارکنان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی عجین شدن و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • ایران نژاد پاریزی، مهدی پیامد های تاثیر جامعه برند مبتنی بر رسانه ی اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 65-88]
 • ارژنگ، محمد شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر برند شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 69-96]
 • اسفیدانی، محمدرحیم تاثیر نوسازی لوگو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعه موردی لوگوی بانک مهر اقتصاد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 69-96]
 • اسفیدانی، محمدرحیم بررسی تاثیر ارتباطات برند مصرف‌کننده بر بشارت برند تلفن همراه [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 157-180]
 • اسلامی، رویا تاثیر ابعاد ارزشی برند لوکس، بر رفتار خرید مشتریان در صنعت ساختمان (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 149-180]
 • اسماعیل پور، مجید تعیین عوامل مؤثر در ایجاد تصویر سبز از برند خودروهای ایرانی در اذهان مشتریان آنها در شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 107-134]
 • اسماعیل پور، مجید تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر ادراک مشتریان از تصویر برند آنها (مورد مطالعه: شعب بانک ملت بوشهر) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 109-142]
 • اشکانی، مهدی بررسی تاثیر ارتباطات برند مصرف‌کننده بر بشارت برند تلفن همراه [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 157-180]
 • اصانلو، بهاره تاثیر دلبستگی عاطفی مشتریان بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی کیفیت رابطه‌ای و رفتار شهروندی برند در بازار صنعتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 97-124]
 • اصانلو، بهاره طراحی مدل شکل‌گیری ابعاد هواخواهی برند، مبتنی بر تئوری‌های هویت-مشتری و ارتباط مشتری-برند [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 13-40]
 • اعتمادی، حسین بررسی اثر مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 49-76]
 • افجه، سید علی اکبر اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 79-106]
 • اکبری، محسن بررسی تأثیر میزان تقلید، نوع تقلید و نقش زبان برند در تشخیص تقلید از برند اصلی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 11-42]
 • اکبرزاده، مرتضی تبیین تاثیر کیفیت رابطه با مشتری بر تصویر برند بیمارستان با میانجی‌گری ارزش ویژه برند [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 13-44]
 • اکبرزاده پاشا، مریم کاربرد روش تحلیل تم در شناسایی مفهوم چابکی برند [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 79-112]
 • امتی، آزاده عوامل کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد بازار با نقش واسطه ای نوآوری برند [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 135-172]
 • امیرشاهی، میراحمد آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-32]
 • امینی کسبی، حسین تاثیر نوسازی لوگو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعه موردی لوگوی بانک مهر اقتصاد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 69-96]
 • اورک، فرزانه ارزیابی ارتباط بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های تولید کننده موادغذایی در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 147-176]

ب

 • بابایی زکلیکی، محمدعلی ارزیابی ارتباط بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های تولید کننده موادغذایی در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 147-176]
 • بیات سرمدی، سمانه اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 79-106]
 • بازرگان، کاوه پیشایند‌های ارزش ویژه برند شرکتی، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-48]
 • بافندکار، انوشیروان تبیین عوامل موثر در برند‌سازی شهری براساس مدل پیشنهادی مارتینز و همکاران ،مطالعه موردی شهر شیراز [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 173-190]
 • باقری، صدیقه رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک‌شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل‌گر هزینه‌ تعویض شرکت (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت مشهد) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 151-172]
 • بخشی زاده برج، کبری بررسی رابطه بین سبک های زندگی والس با وفاداری به برند محصولات با فناوری پیشرفته با استفاده از مدل آناندان و همکاران (مورد مطالعه: برند سامسونگ در صنعت رسانه دیجیتال) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 13-40]
 • بخشی زاده برج، کبری استخراج نقشه ارزش‌های کاربران پیام‌رسان‌های موبایلی با استفاده از تکنیک نردبانی (بر اساس تئوری وسیله-هدف) [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • بخشنده، قاسم نقش دوگانه تجربه خرید مصرف‌کننده در قصد خرید مجدد محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 39-66]
 • بخشنده، قاسم فراتحلیل عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام گرفته در ایران) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 173-200]
 • برادران، وحید بخش‏بندی مشتریان در صنعت بانکداری با استفاده از مدل توسعه‌یافته RFMC [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 135-154]
 • بهادری فر، سحر ارائه مدل برندسازی شخصی مربی کسب‌وکار بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 11-28]
 • بهمنی تبریزی، حسین بررسی تاثیر تجربه نوستالژیک برند، رضایت برند و بازاریابی پایدار بر عشق برند و پیامدهای آن [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 13-39]

پ

 • پارسا، سمانه طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر موفقیت استراتژی تعمیم برند در محصولات پرچرخش، بر اساس رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 119-148]
 • پریشان، فاطمه بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برندخریداران گوشی تلفن همراه در تهران [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-92]
 • پوردهقان، عادل شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، با استفاده از تحلیل سلسله ‏مراتبی فازی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 133-160]

ت

 • تقوی فرد، نسیم آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-32]
 • توکلی، هدی تاثیر بازارگرایی، نوآوری خدمات و کیفیت خدمات بر ترجیح برند و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر؛ مطالعه مسافران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 169-204]

ج

 • جعفرزاده کناری، مهدی نقش دوگانه تجربه خرید مصرف‌کننده در قصد خرید مجدد محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 39-66]
 • جعفرنیا، محمد رتبه‌بندی ارزش ویژه برند، مبتنی بر بی‌مقیاس‌سازی فازی و راهبرد سرمایه‌گذاری همزمان و آتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 39-59]
 • جهرمی، فرزانه شناسایی پیشایندهای سیاست تولید تحت برند [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 59-78]

ح

 • حدادی، سپیده تاثیر بازاریابی تجربی بر ارزش تجربی مشتری،با نقش میانجی‌گری شخصیت برند [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 41-64]
 • حیدری، حامد الگوی عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 135-158]
 • حیدرزاده، کامبیز فضاهای خرده‌فروشی و واکاوی پدیدارشناسانۀ تجربۀ زیسته سردرگمی از منظر مصرف کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 147-186]
 • حسینی، سید یعقوب تعیین عوامل مؤثر در ایجاد تصویر سبز از برند خودروهای ایرانی در اذهان مشتریان آنها در شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 107-134]
 • حسین زاده، علی حسین بررسی تاثیر شخصیت برند و پیشبرد فروش ادراکی، بر ارزش ویژه برند و نقش تعدیل‌گر قومیت [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 79-118]
 • حسین زاده شهری، معصومه تاثیر بازاریابی تجربی بر ارزش تجربی مشتری،با نقش میانجی‌گری شخصیت برند [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 41-64]
 • حسین زاده شهری، معصومه تبیین پویایی رفتار رقابتی براساس آمیخته بازاریابی مورد مطالعه: صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 134-107]
 • حسنقلی پور یاسوری، طهمورث بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 218-224]
 • حقیقی کفاش، مهدی تاثیر فعالیت‌های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 181-214]
 • حقیقی نسب، منیژه تاثیر ابعاد ارزشی برند لوکس، بر رفتار خرید مشتریان در صنعت ساختمان (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 149-180]
 • حقیقی نسب، منیژه تأثیر استراتژی سبز بازاریابی صادرات بر ایجاد تصویر برند سبز: مورد مطالعه صنعت زعفران ایران [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 113-146]
 • حمدی، یحیی عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما، با نقش متغیر تعدیلگر اجتناب اطمینان برند [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 143-174]
 • حمیدی زاده، علی تأثیر برند کارفرما بر نگهداشت کارکنان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی عجین شدن و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • حمیدی زاده، محمدرضا پیشایند‌های ارزش ویژه برند شرکتی، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-48]
 • حمیدی زاده، محمد رضا مدلی برای برندسازی شهری در ایران براساس نظریه‌ی داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 41-68]

خ

 • خبیر، طیبه بررسی تاثیر شخصیت برند و پیشبرد فروش ادراکی، بر ارزش ویژه برند و نقش تعدیل‌گر قومیت [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 79-118]
 • خداداد حسینی، سید حمید طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-44]
 • خداداد حسینی، سید حمید تاثیر روابط بیرونی مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی شرکت با تبیین نقش تصویر و اعتبار برند (شرکت مورد مطالعه در صنعت ساختمان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 13-37]
 • خداداد حسینی، سید حمید گفتمان کاوی الگوهای ذهنی خریداران محصولات جعلی برندهای لوکس بر مبنای روش شناسی کیو [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 13-40]
 • خداداد حسینی، سید حمید بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در جوامع برند آنلاین (موردمطالعه: کاربران اینستاگرام) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]
 • خدامی، سهیلا تاثیر دلبستگی عاطفی مشتریان بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی کیفیت رابطه‌ای و رفتار شهروندی برند در بازار صنعتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 97-124]
 • خدامی، سهیلا طراحی مدل شکل‌گیری ابعاد هواخواهی برند، مبتنی بر تئوری‌های هویت-مشتری و ارتباط مشتری-برند [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 13-40]
 • خراسانی طرقی، حامد عوامل تعیین‌کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • خوشنویس، مژده استفاده از تکنیک زیمت برای بررسی تصویر برند فعلی و مطلوب [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 29-48]

د

 • داودی، زهرا بررسی جایگاه برند فرش دستباف ایرانی از نگاه مشتریان اروپایی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 77-108]
 • داورپناه کیاسرائی، فاطمه تاثیر ابعاد ارزشی برند لوکس، بر رفتار خرید مشتریان در صنعت ساختمان (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 149-180]
 • داورزنی، ناصر استخراج نقشه ارزش‌های کاربران پیام‌رسان‌های موبایلی با استفاده از تکنیک نردبانی (بر اساس تئوری وسیله-هدف) [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • درزیان عزیزی، عبدالهادی بررسی تاثیر شخصیت برند و پیشبرد فروش ادراکی، بر ارزش ویژه برند و نقش تعدیل‌گر قومیت [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 79-118]
 • دیلمی معزی، پیمان استخراج نقشه ارزش‌های کاربران پیام‌رسان‌های موبایلی با استفاده از تکنیک نردبانی (بر اساس تئوری وسیله-هدف) [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 75-99]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره تأثیر نیازهای خود-تعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن‌ها با تاکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف‌کننده از برند [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 93-114]

ر

 • رحمت بادی، یزدان تاثیر ادراکات از شخصیت برند بر تمایل به خرید: نقش تفاوت‌های فرهنگی و سازگاری مشتری و برند [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-68]
 • رحیم نیا، فریبرز رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک‌شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل‌گر هزینه‌ تعویض شرکت (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت مشهد) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 151-172]
 • رضادوست، مهدی تأثیر برند کارفرما بر نگهداشت کارکنان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی عجین شدن و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • رضوانی، مهران شناسایی ابعاد موثر تداعی معانی برند ملّی بر جذب کارآموزان بین‌المللی دارای قصد‌ِکارآفرینانه ( مطالعۀ موردی: مرکز آیسک ایران) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 107-132]
 • رفیعی طباطبایی، وحیده توسعه روشی مبتنی بر مدل کلر جهت سنجش وجهه‌ برند: مطالعه صنعت لوازم خانگی کوچک [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-74]
 • روستا، احمد تبیین تاثیر کیفیت رابطه با مشتری بر تصویر برند بیمارستان با میانجی‌گری ارزش ویژه برند [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 13-44]
 • روستا، احمد مدلی برای برندسازی شهری در ایران براساس نظریه‌ی داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 41-68]

ز

 • زارعی، عظیم اله کاربرد روش تحلیل تم در شناسایی مفهوم چابکی برند [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 79-112]
 • زنگیان، سمیه تبیین تاثیر کیفیت رابطه با مشتری بر تصویر برند بیمارستان با میانجی‌گری ارزش ویژه برند [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 13-44]
 • زینوند لرستانی، حنظله تأثیر نیازهای خود-تعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن‌ها با تاکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف‌کننده از برند [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 93-114]

س

 • سالارزهی، حبیب اله نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه‌ی بین برندسازی داخلی و تمایل به ترک خدمت [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 97-118]
 • سیاه سرانی کجوری، محمد علی ارائه مدل پیش‌بینی کننده رفتار خریداران برندهای ایرانی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی درخت تصمیم: صنعت لوازم خانگی برقی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 107-134]
 • سعیدنیا، حمیدرضا پیامد های تاثیر جامعه برند مبتنی بر رسانه ی اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 65-88]
 • سلطانی نژاد، نیما تاثیر آگاهی از برند بر هویت برند فروشگاهی (مورد مطالعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهر کرمان) [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 107-132]
 • سلیمی فرد، خداکرم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، با استفاده از تحلیل سلسله ‏مراتبی فازی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 133-160]
 • سمیعی نصر، محمود هم‌خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری و اثرات آن بر رضایت و وفاداری آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 115-134]

ش

 • شاه حسینی، محمد علی بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برندخریداران گوشی تلفن همراه در تهران [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-92]
 • شاه حسینی، محمد علی تاثیر نوسازی لوگو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعه موردی لوگوی بانک مهر اقتصاد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 69-96]
 • شاه طهماسبی، اسماعیل تفسیر و نگرش مشتریان از هدف و نحوه برندسازی در ارائه محصول با استفاده از استراتژی مشارکت برند در میان قومیتهای اصلی ایران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • شاه طهماسبی، اسماعیل تاثیر روابط بیرونی مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی شرکت با تبیین نقش تصویر و اعتبار برند (شرکت مورد مطالعه در صنعت ساختمان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 13-37]
 • شاه طهماسبی، اسماعیل بررسی پیشایندها و پیامدهای مؤثر بر مشارکت اعضا در اجتماع مجازی برند در ایران (مورد مطالعه: اجتماع مجازی برند الیت) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 119-150]
 • شیرازی، علی بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 79-106]
 • شیرازیان، زهرا بررسی تاثیر شفافیت درک‌شده از عملکرد، تجربه‌ی برند و شهرت سازمانی، بر خشنودی مشتریان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 131-170]
 • شیرخدایی، میثم تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 127-156]
 • شیرخدایی، میثم بررسی تاثیر تجربه نوستالژیک برند، رضایت برند و بازاریابی پایدار بر عشق برند و پیامدهای آن [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 13-39]
 • شریعتی، فاطمه تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 127-156]
 • شفیعی، میثم بررسی جایگاه برند فرش دستباف ایرانی از نگاه مشتریان اروپایی [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 77-108]
 • شکری، صابر عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما، با نقش متغیر تعدیلگر اجتناب اطمینان برند [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 143-174]
 • شکرگزار، صائب تأثیر هم‌خوانی شخصیت مصرف‌کننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرف‌کننده به برند و نقش تعدیل‌گر درگیری ذهنی با محصول [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-60]
 • شمس الهی، سارا تفسیر و نگرش مشتریان از هدف و نحوه برندسازی در ارائه محصول با استفاده از استراتژی مشارکت برند در میان قومیتهای اصلی ایران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]

ص

 • صادقی، فرشته بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 79-106]
 • صادقیان قراقیه، سعید عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما، با نقش متغیر تعدیلگر اجتناب اطمینان برند [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 143-174]
 • صارمی، علیرضا عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما، با نقش متغیر تعدیلگر اجتناب اطمینان برند [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 143-174]
 • صالح اردستانی، عباس طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر موفقیت استراتژی تعمیم برند در محصولات پرچرخش، بر اساس رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 119-148]
 • صالحیان فرد، رقیه بررسی رابطه بین سبک های زندگی والس با وفاداری به برند محصولات با فناوری پیشرفته با استفاده از مدل آناندان و همکاران (مورد مطالعه: برند سامسونگ در صنعت رسانه دیجیتال) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 13-40]
 • صدیقی، حامد بررسی تأثیر میزان تقلید، نوع تقلید و نقش زبان برند در تشخیص تقلید از برند اصلی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 11-42]
 • صلواتیان، سیاوش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر برند شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 69-96]

ط

 • طباطبایی نسب، زهره طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 35-78]
 • طباطبایی نسب، سید محمد پیاده‌سازی استراتژی برندینگ بر مبنای ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننده از برند (رویکرد تلفیقی مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و پارتو) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • طباطبایی نسب، سید محمد بررسی تعامل بین عوامل چهارگانه موثر بر شهرت برند و نقش آن برتبلیغات توصیه ای [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 37-64]
 • طباطبایی نسب، سید محمد طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 35-78]
 • طبائیان، ریحانه السادات تاثیر بازارگرایی، نوآوری خدمات و کیفیت خدمات بر ترجیح برند و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر؛ مطالعه مسافران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 169-204]

ع

 • عابدی، ابوالفضل عوامل تعیین‌کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • عاقلی، میثم اثر روزنامه‌نگاری برند بر قصد حمایت مشتریان از کسب و کارهای نوپای داخلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 135-168]
 • عباسی، ابراهیم بررسی اثر مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 49-76]
 • عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید رتبه‌بندی ارزش ویژه برند، مبتنی بر بی‌مقیاس‌سازی فازی و راهبرد سرمایه‌گذاری همزمان و آتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 39-59]
 • عبدالوند، ساره مدل‌سازی ارزش ویژه برند برای محصولات تند‌مصرف، با رویکرد سیستم‌های دینامیکی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • عبدالوند، ندا الگوی عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 135-158]
 • عزیزی، شهریار تأثیر هم‌خوانی شخصیت مصرف‌کننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرف‌کننده به برند و نقش تعدیل‌گر درگیری ذهنی با محصول [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-60]
 • عزیزی، محمد ارائه مدل برندسازی شخصی مربی کسب‌وکار بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 11-28]
 • عطوفی، امین شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 75-99]
 • علوی، سید مسلم بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 218-224]
 • علوی، سید مسلم هم‌خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری و اثرات آن بر رضایت و وفاداری آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 115-134]
 • علوی، سید مسلم بررسی اثر برانگیزاننده‌ها‌ی خرید خیرخواهانه بر نگرش مشتریان به برندهای خیرخواه و قصد خرید آن [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 49-78]
 • علوی، سید مسلم اثر بسته‌بندی و خاستگاه برند بر ترجیح محصولات کشاورزی با رویکرد پژوهش تجربی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 43-68]

غ

 • غدیری، علیرضا پیشایند‌های ارزش ویژه برند شرکتی، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-48]

ف

 • فتاحی، سحر شناسایی پیشایندهای سیاست تولید تحت برند [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 59-78]
 • فرجام فرد، راضیه بررسی پیشایندها و پیامدهای مؤثر بر مشارکت اعضا در اجتماع مجازی برند در ایران (مورد مطالعه: اجتماع مجازی برند الیت) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 119-150]
 • فرخی، زهرا بخش‏بندی مشتریان در صنعت بانکداری با استفاده از مدل توسعه‌یافته RFMC [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 135-154]
 • فیض، داود کاربرد روش تحلیل تم در شناسایی مفهوم چابکی برند [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 79-112]

ق

 • قاسمی، بهروز طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر موفقیت استراتژی تعمیم برند در محصولات پرچرخش، بر اساس رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 119-148]
 • قاسمیان صاحبی، علی بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در جوامع برند آنلاین (موردمطالعه: کاربران اینستاگرام) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]
 • قربانی فاراب، محمد تقی بررسی رابطه بین سبک های زندگی والس با وفاداری به برند محصولات با فناوری پیشرفته با استفاده از مدل آناندان و همکاران (مورد مطالعه: برند سامسونگ در صنعت رسانه دیجیتال) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 13-40]
 • قره چه، منیژه مدلی برای برندسازی شهری در ایران براساس نظریه‌ی داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 41-68]
 • قره چه، منیژه پیشایند‌های ارزش ویژه برند شرکتی، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-48]
 • قلی پور، زهرا تاثیر شرایط اطمینان و عدم‌اطمینان در انتخاب برند تقلیدی (مطالعه موردی مشتریان داروخانه های شبانه روزی) [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 89-106]
 • قهرمانی، آمنه پیامد های تاثیر جامعه برند مبتنی بر رسانه ی اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 65-88]

ک

 • کاشی پزان جوان، عاطفه تأثیر نیازهای خود-تعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن‌ها با تاکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف‌کننده از برند [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 93-114]
 • کاظمی، علی فراتحلیل عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام گرفته در ایران) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 173-200]
 • کاظمی، فضل اله تبیین عوامل موثر در برند‌سازی شهری براساس مدل پیشنهادی مارتینز و همکاران ،مطالعه موردی شهر شیراز [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 173-190]
 • کاظمی نیا، آزاده بررسی تأثیر میزان تقلید، نوع تقلید و نقش زبان برند در تشخیص تقلید از برند اصلی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 11-42]
 • کردنائیچ، اسداله تاثیر روابط بیرونی مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی شرکت با تبیین نقش تصویر و اعتبار برند (شرکت مورد مطالعه در صنعت ساختمان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 13-37]
 • کریمی علویجه، محمد رضا تاثیر فعالیت‌های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 181-214]
 • کفچه، پرویز عوامل کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد بازار با نقش واسطه ای نوآوری برند [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 135-172]
 • کلاته، معصومه طراحی مدل برند آفرینی شهری ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 69-106]
 • کیماسی، مسعود استفاده از تکنیک زیمت برای بررسی تصویر برند فعلی و مطلوب [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 29-48]
 • کهیاری حقیقت، امین شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 75-99]

گ

 • گلابی، امیر محمد طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-44]
 • گودرزی، کبری شناسایی ابعاد موثر تداعی معانی برند ملّی بر جذب کارآموزان بین‌المللی دارای قصد‌ِکارآفرینانه ( مطالعۀ موردی: مرکز آیسک ایران) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 107-132]

م

 • ماه آور پور، فهیمه بررسی تعامل بین عوامل چهارگانه موثر بر شهرت برند و نقش آن برتبلیغات توصیه ای [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 37-64]
 • مبارکی، مسلم نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه‌ی بین برندسازی داخلی و تمایل به ترک خدمت [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 97-118]
 • محمدیان، محمود آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-32]
 • محمدشفیعی، مجید تاثیر ادراکات از شخصیت برند بر تمایل به خرید: نقش تفاوت‌های فرهنگی و سازگاری مشتری و برند [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-68]
 • محمدشفیعی، مجید تاثیر چابکی سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر برند [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 41-78]
 • محمدشفیعی، مجید تاثیر بازارگرایی، نوآوری خدمات و کیفیت خدمات بر ترجیح برند و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر؛ مطالعه مسافران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 169-204]
 • محمدی فر، یوسف مدلی برای برندسازی شهری در ایران براساس نظریه‌ی داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 41-68]
 • مرادزاده، عبدالباسط نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه‌ی بین برندسازی داخلی و تمایل به ترک خدمت [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 97-118]
 • مسیبی، علیرضا بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 218-224]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در جوامع برند آنلاین (موردمطالعه: کاربران اینستاگرام) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]
 • مشکدانیان، فاطمه تبیین پویایی رفتار رقابتی براساس آمیخته بازاریابی مورد مطالعه: صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 134-107]
 • مشهدی فراهانی، امیر شناسایی ابعاد موثر تداعی معانی برند ملّی بر جذب کارآموزان بین‌المللی دارای قصد‌ِکارآفرینانه ( مطالعۀ موردی: مرکز آیسک ایران) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 107-132]
 • مظلومی، نادر اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 79-106]
 • معینی، حسین شناسایی پیشایندهای سیاست تولید تحت برند [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 59-78]
 • مکیان، سمیه سادات بررسی شبکه سازه‌های شناختی مرتبط با برند با توجه به جنسیت مصرف‌کنندگان در چارچوب نظریه جرج کِلی وآزمون (Rep) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 157-192]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی ارائه مدل پیش‌بینی کننده رفتار خریداران برندهای ایرانی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی درخت تصمیم: صنعت لوازم خانگی برقی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 107-134]
 • منصوریان، یزدان فضاهای خرده‌فروشی و واکاوی پدیدارشناسانۀ تجربۀ زیسته سردرگمی از منظر مصرف کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 147-186]
 • مهیمنی، مرجان فضاهای خرده‌فروشی و واکاوی پدیدارشناسانۀ تجربۀ زیسته سردرگمی از منظر مصرف کنندگان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 147-186]
 • موسوی، سید نجم الدین تاثیر شرایط اطمینان و عدم‌اطمینان در انتخاب برند تقلیدی (مطالعه موردی مشتریان داروخانه های شبانه روزی) [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 89-106]
 • موسوی حقیقی، سید محمد هاشم اثر بسته‌بندی و خاستگاه برند بر ترجیح محصولات کشاورزی با رویکرد پژوهش تجربی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 43-68]

ن

 • نایب زاده، شهناز طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 35-78]
 • نبی زاده، طاهره تأثیر استراتژی سبز بازاریابی صادرات بر ایجاد تصویر برند سبز: مورد مطالعه صنعت زعفران ایران [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 113-146]
 • نجات، سهیل گفتمان کاوی الگوهای ذهنی خریداران محصولات جعلی برندهای لوکس بر مبنای روش شناسی کیو [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 13-40]
 • نجات، سهیل بررسی تاثیر تجربه نوستالژیک برند، رضایت برند و بازاریابی پایدار بر عشق برند و پیامدهای آن [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 13-39]
 • نجفی سیاهرودی، مهدی بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 218-224]
 • نجفی سیاهرودی، مهدی هم‌خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری و اثرات آن بر رضایت و وفاداری آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 115-134]
 • نجفی سیاهرودی، مهدی بررسی اثر برانگیزاننده‌ها‌ی خرید خیرخواهانه بر نگرش مشتریان به برندهای خیرخواه و قصد خرید آن [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 49-78]
 • نجمی، منوچهر توسعه روشی مبتنی بر مدل کلر جهت سنجش وجهه‌ برند: مطالعه صنعت لوازم خانگی کوچک [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-74]
 • نرگسیان، عباس بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-36]
 • نظری، محسن عوامل تعیین‌کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس(مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • نظری، مهسا تاثیر فعالیت‌های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 181-214]
 • نعلچی کاشی، علیرضا طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 35-78]
 • نعمتی انارکی، داود شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر برند شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 69-96]
 • نیکفرجام، مهدی مدل‌سازی ارزش ویژه برند برای محصولات تند‌مصرف، با رویکرد سیستم‌های دینامیکی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • نوری، ابوالفضل پیاده‌سازی استراتژی برندینگ بر مبنای ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننده از برند (رویکرد تلفیقی مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و پارتو) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • نوری پور، امیرحسین تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 127-156]
 • نوری خان یوردی، میثم طراحی مدل برند آفرینی شهری ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 69-106]
 • نوروزی، حسین تاثیر آگاهی از برند بر هویت برند فروشگاهی (مورد مطالعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهر کرمان) [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 107-132]

ه

 • هاشمی، مسلم گفتمان کاوی الگوهای ذهنی خریداران محصولات جعلی برندهای لوکس بر مبنای روش شناسی کیو [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 13-40]
 • هرندی، عطاالله بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تصویر مشتریان از برند [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 97-124]

ی

 • یاراحمدی، علی تأثیر نیازهای خود-تعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن‌ها با تاکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف‌کننده از برند [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 93-114]
 • یدالهی، جهانگیر طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-44]
 • یزدانی، حمیدرضا آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-32]