نویسنده = یوسف محمدی فر
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای برندسازی شهری در ایران براساس نظریه‌ی داده‌بنیاد

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-68

احمد روستا؛ منیژه قره چه؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ یوسف محمدی فر